Ledare: Grönt ljus framåt

Min mentor i Centerrörelsen har gett mig många insikter och erfarenheter. Mentor, det var ju ingen formell mentorskapsrelation vi hade, men jag fick råd och ovärderliga kunskaper, som jag har haft stor nytta av genom åren.
Något som jag tog till mig var; ”Tänk på att vi bor på Sveriges matbord”. Den fråga som då var hetast var hur den nya sträckningen av E22 skulle dras. Förslagen gick över en vattentäkt som försörjer oss med ett av Sveriges, ja, jag vågar nog säga världens finaste dricksvatten, som filtreras genom Nybroåsen eller närmre kusten, vilket kunde påverka fågellivet där.
Hur många gånger har jag inte tänkt, ”Sveriges Matbord”, inför beslut både som politiker och privatperson. Under de närmare 20 åren som jag varit aktiv inom Centerpartiet i Kalmar, har de gröna näringarna nästan alltid varit på den politiska agendan i någon form.
Livsmedelsproduktionen har blivit allt mer storskalig, den småskaliga energiproduktion har haft svåra tider, skogsnäringens allt mer pressade priser, som lett till att allt mer virkesproduktion och förädling sker i länder med helt andra arbets- och lönevillkor än vi har här i Sverige, har lett till svag lönsamhet för våra företag.
Men så har något hänt. Många privatpersoner väljer numera närproducerade livsmedel. Vi är många politiker som ser till att de upphandlingar vi gör till kommuner och landsting ska innebära att vi köper in närproducerade livsmedel, där djuren haft bra levnadsvillkor och de anställda en trygg arbetsmiljö.
För några veckor sedan tog Arla i Kalmar hem flera medaljer för den höga kvalitén på ost. KLS:s verksamhet har blivit stabil, med nya ägare, som byggt om och moderniserat.
Många företag har börjat förädla sina råvaror hemma på gården, det finns exempel på gårdsslakterier, gårdsmejerier, bär och fruktodlingar med förädling. Grönsaker och rotfrukter som odlas och förädlas i vår region, ja listan kan bli hur lång som helst. Trädgårdsintresset blomstrar vilket ger arbetstillfällen både i handelsträdgårdarna och för anläggningsföretagen.
Även inom skogsnäringen har förädlade varor börjat efterfrågas, hus, både små och stora byggda i trä. Möbler som är tillverkade av våra råvaror både lokalt och regionalt, syns mer och mer i inredningsmagasin och butiker.
Skogsråvaror till energiproduktion, möjligheter att köpa in sig som andelsägare i ett vindkraftverk, eller bygga solceller villan, är andra exempel på hur de gröna näringarna har utvecklats de senare åren.
Men det krävs även innovationer, en sådan som jag gläds åt kommer från Blekinge, där tre fiskare gått samman i ett kooperativt ägt företag, Fisk online, för att på så vis få möjlighet att nå kunder med sina råvaror.
Med en alliansregering, där Centerpartiet har ansvar för näringslivsfrågor, landsbygdsfrågor, miljöfrågor, energifrågor och IT frågor har det skett en vändning. Nu är det grönt ljus med en framtid för landsbygden och för de gröna näringarna och för människors möjligheter att bo och verka där.

Ingegerd Petersson