Ledare: Grön politik visar färdriktningen

I Centerpartiets idéprogram som nyligen antogs kan vi läsa att riktningen för vår politik är grön och sätter landsbygen i fokus. Som ombud på stämman i Upplands Väsby känner jag mig både stolt och trygg över att de gröna frågorna genomsyrar all Centerpartiets politik, inte minst vår landsbygdspolitik.
Det är på landsbygden som den gröna energin produceras, det är å ena sidan skogsråvara och skogsavfall och å andra sidan vattenkraft, vindkraft, solenergi samt biogas som vi värmer våra bostäder med, tankar våra bilar och bussar med och den el som vi behöver både i hushållen och på arbetsplatser.
Centerpartiet slår fast att inom en generation ska hela vårt energisystem vara förnyelsebart och på sikt ska det endast tillåtas försäljning av fordon som kan gå på förnyelsebara drivmedel, ett mycket strategiskt beslut. För att omställningen från fossil energi till förnybar energi ska ske kommer vi Centerpartister nu förverkliga detta även lokalt. Vi har goda förebilder i vår närhet. Både Mönsterås och Borgholms kommuner ligger i framkant i landet vad det gäller tillgången på grön energi.
Det är även på landsbygden våra livsmedel produceras, som blir den mat vi lagar både i köket hemma och i storköken på skolor och äldreboenden. När vi som konsumenter väljer närproducerat och den offentliga sektorn i sina upphandlingsunderlag anger exempelvis klimatkrav och krav på god djuromsorg som villkor för leverantörerna så innebär det att den mat vi äter bidrar till att skapa en levande landsbygd, där människor i alla åldrar kan leva. Finns det arbetstillfällen exempelvis inom de gröna näringarna och inom service och tjänstesektorn skapar det ju förutsättningar för att exempelvis barnfamiljer kan bosätta där.
För att ”livet på landet” ska fungera måste det finnas fungerande infrastruktur. Vägar, mobilnät, bredband och telefon måste vara fungerande ända ut till sista huset på linjen. Sveriges Radio P4 Kalmar startade i påskveckan en kartläggning av mobiltäckningen i länet. Vilket engagemang det blev, från de som bor i områden där mobiltäckningen är allt från obefintlig till under all kritik.
Centerpartiet har mycket på ”att göra listan”, exempelvis miljardsatsar vi i budgeten på infrastruktur, bredband och forskning om energi, så att fler entreprenörer kan bruka jorden, skogen och vinden för att få ett förnyelsebart energisystem. Andra satsningar är; Matlandet och Skogslandet, bland annat för att förädla mer av de fina råvarorna vi har vilket också ger arbetstillfällen.
Jag känner mig trygg i det idéprogram som Centerpartiet har tagit. Där har vi ställt in kompassen mot en decentralistisk och grön politik som har ett tydligt landsbygdsperspektiv där vi ser hela Sverige.
Ingegerd Petersson Centerpartist i Kalmar