Ledare: EU-moms på föreningslivet? Nej tack!

Människor som samlas i lokala föreningar är på många sätt själva navet i vårt samhällsliv. Vi träffas i studiecirkeln, idrottsklubben och bygdegårdsföreningen. Vi möts för att utbyta tankar och idéer, vi träffas och skapar lokal kraft och engagemang. Sådan närhet är en förutsättning riktig demokrati.
Därför måste EU-kommissionens förslag att momsbelägga svenskt föreningsliv stoppas.
Förslaget är ogenomtänkt och avslöjar en inställning som jag är helt främmande för. Snarare skulle vi införa regler som uppmuntrar och underlättar för lokala eldsjälar att samlas och skapa nytta för sig själva och sin omgivning.
Sverige och Europa behöver ett starkt civilsamhälle med ett levande föreningsliv.
Mitt eget samhällsengagemang startade i det lokala föreningslivet hemma i Händene i Skaraborg. Det började i Kyrkans ungdom. Sedan blev det politik i CUF. Jag växte upp i med hembygdsföreningar, LRF-avdelningen, Röda korset, vägsamfälligheter, bygdegården med bordtennis, teater och dans.
Och hemma på Öland är det lika lätt att förstå vad föreningslivet betyder för att skapa mötesplatser i vardagen. Var och en kan ju se vad idrottsklubbar och studieförbund betyder för människors möjligheter att engagera sig och tillsammans med andra skapa aktiviteter för både fritid och framtid.
Allmännyttiga ideella föreningar i Sverige inte skyldiga att deklarera och betala moms i Sverige. Nu anser EU-kommissionen att den svenska momslagen är för generös som ger undantag åt ideella föreningar. De undantagen vill EU-kommissionen ta bort.
Detta vore förödande för kulturföreningar, sportklubbar, studieförbund, samlingslokaler och andra lokala ideella föreningar i hela Sverige.
För mig är det en gåta hur EU-kommissionen har kunnat strunta i det tydliga motstånd som har visats mot förslaget. Det är bra att det svenska föreningslivet samlat har gått emot en tanke som skulle minska engagemanget och innebära krav på byråkratisk administration. Tack och lov säger även den svenska riksdagen och regeringen nej till EU-kommissionens planer.
Europaparlamentet har med en mycket bred majoritet kritiserat förslaget. Europaparlamentet har också sagt att EU borde införa ett allmänt momsundantag för ideella organisationer och att de medlemsländer som vill ska få behålla momsfriheten.
Ett starkt civilsamhälle är av största betydelse, inte minst i tider av ekonomisk och social oro.
Lokal kraft och gemensamma initiativ bygger demokrati underifrån, stärker den sociala sammanhållningen och skapar ett växande samhällsengagemang. Och allt börjar hemma i föreningslokalen, i klubbhuset, i studiecirkeln.

Kent Johansson
Europaparlamentariker (C)