Ledare: Därför är Centerpartiet ett enkelt val!

Vi har nu gått in i det så kallade supervalåret 2014 och i den vardag jag lever så kommer detta viktiga demokratiska arbete att dominera tillvaron alltmer fram till september, ja säker lite efter också. Centerpartiet som jag har äran och förmånen att få företräda i landstinget har ju inte haft så starka opinionssiffror de senaste åren och det är många som undrat hur det ska gå. Men jag är övertygad om att det har alla förutsättningar att gå bra och jag har fyra skäl för det!

Det första skälet är att vi har resultaten med oss. När man hör debatten ibland kan man tro att det inte är så men fakta talar ett tydligt språk. Några tydliga exempel:
– Genom lägre skatter har alla medborgare fått mer i plånboken, de som arbetar har fått en månadslön netto mer.
– Vi har fler anställda i välfärden idag än vad vi hade 2006.
– Vi har fler som arbetar idag än vad vi hade 2006.
– Stat, kommun och landsting har realt högre skatteintäkter och satsar mer på välfärden än tidigare.

Det andra skälet är att vi som centerpartister ser den frustration som finns på landsbygden och utanför storstäderna. Vi inser att Sverige behöver ett parti som ser hela landet och som vill skapa möjligheter i hela Sverige. Det finns idag en känsla av att vi som samhälle håller på att överge delar av landet, det kan gälla landsbygden, men även utsatta bostadsområden. Detta duger inte och med Centerpartiet ambitioner med service i hela landet och fokus på jobbskapande har vi en politik för att vända detta.
Det tredje skälet är att välfärden har revor och brister och vi har program för att täta dem. Det gäller dem som inte känner att sjukvården hänger ihop, eller missbrukare som inte får rätt vård och stöd. Det gäller rätten till vård nära där jag bor när det är vardagssjukvård. Välfärdsfrågorna är många och det finns mycket att göra, och vi är beredda att fortsätta kampen för en välfärd som hänger ihop.
Det fjärde skälet är att Sverige behöver växa. Alla samhällen behöver växa ekonomiskt, socialt och även befolkningsmässigt. Det är därför vi slåss för enklare regler för företag, men också för att det ska vara lättare för människor att komma hit och arbeta och starta företag. Växande ekonomi hänger ihop med växande befolkning och därför är det viktigt att välkomna nya människor. Men det ställer krav på oss att bygga bostäder, öppna arbetsmarknaden och göra integration lättare för dem som invandrar. Centerpartiet är ett välkomnande parti som vill se Sverige växa. Kalmar län och Sverige behöver ett parti som ser hela landet och har en politik för det, därför är Centerpartiet ett enkelt val för mig!

Christer Jonsson (c)

Landstingsråd