Ledare: Centerpolitik ger fler jobb

Under årets budgetförhandlingar inom Alliansregeringen har Centerpartiet bland annat prioriterat att göra det billigare att anställa ungdomar, att sänka företagarens egenavgifter och åt att öppna nya dörrar till ett första arbete för den unge utan jobb.
Fler och bättre lärlingsplatser samt möjligheten till yrkesintroduktionsanställningar inom ramen för den svenska modellen, med avtalsenliga löner och villkor är ett sätt för att få fler unga i arbete.
Vi hade velat gå längre och sänka det så kallade sjuklöneansvaret, men nu sker istället en snabbutredning i syfte att minska kostnaden för sjuklöneansvaret, det är ett halvt steg i rätt riktning.
Företagande och fler människor i riktiga arbeten är centralt för en stark samhällsekonomi. Välskötta statsfinanser har givit oss utrymme till fler centermärkta budgetsatsningar, låt mig nämna några;

· Sänkt skatt för egenproducerad förnybar el. Satsningen utformas som en skattereduktion där en mikroproducent som levererar ut 20 000 kilowattimmar motsvarar kan spara 12 000 kronor om året.
· Jämfört med EU:s utgångspunkt som var 27,6 miljarder kronor har Centerpartiet lyckats få ett landsbygdsprogram som totalt omfattar 32,4 miljarder kronor. Vi har säkerställt att den statliga medfinansieringen ökar från EU:s minimum som är 47 procent till närmare 55 procent. Det är närmare 5 miljarder mer än utgångsbudet från EU.
· Centerpartiet vill se en giftfri vardag. Därför har vi förhandlat fram att en kartläggning och utfasning av giftiga ämnen i till exempel barnleksaker och kläder ska genomföras. Samtidigt görs en satsning på avancerad teknik för rening av läkemedelssubstanser och andra svårnedbrytbara kemikalier i avloppsvatten.
· En ny grön investeringsfond för att förbättra tillgången till riskkapital för gröna innovationer.
· Ett forsknings- och utvecklingsavdrag som stärker landet som innovationsnation.
· En offensiv satsning på miljöbilar där förmånsvärdet sätts ner på bra miljöbilar och skattebefrielse för hållbara biodrivmedel.
Centerpartiets medverkan inom regeringen har gjort att det idag på morgonen – jämfört med 2006 – var nära 200 000 fler människor i vårt land som hade ett jobb att gå till. När en person går från arbetslöshet till arbete ger detta cirka 300 000 kronor plus för samhället. Det är just detta som är en viktig faktor bakom starkare statsfinanser som gör att vi nu har möjligheten att göra stora satsningar – trots lågkonjunktur.
Vi har visat att det går att investera i hela landet, att skapa nya jobb och att stärka den svenska ekonomin även i tider då stora delar av Europa går på knäna.

Anders Pkesson