Ledare: Bevara den biologiska mångfalden – köp svenskt kött

När jag sätter mig ner och skriver detta har jag precis, som så många andra i sommarkvällen, grillat. Idag blev det enkelt, några olika sorters korvar. Igår var det kött. Allt var svenskt kött.

Tänker på hur mycket kött vi äter i Sverige under sommaren, men tänker framförallt på var köttet kommer ifrån. I Sverige äter vi allt mindre svenskt kött, vi verka föredra billigare importkött. Detta är i sig ett miljöproblem (förutom att jobb försvinner från den Svenska landsbygden).
När vi köper kött från andra sidan jorden så ökar transporterna. Samtidigt så minskar den svenska djurhållningen. När djurhållningen minskar, så minskar den först i de delarna av landet där lönsamheten är som sämst. Oftast är detta i de brutna skogslandskapen. Detta betyder att de små åkerskiftena (med förhållandevis stora kantytor/hektar) och beteshagarna i skogen försvinner. Dessa odlingslandskap hyser en väldigt stor biologisk mångfald, både vad gäller djur och växter.
Så sent som för några veckor sedan kom en EU-rapport om fjärilar. Flertalet fjärilsarter är hotade på grund av det mer och mer rationaliserade jordbruket. Detta är bara ett exempel på hur djur och växter hotas av att bland annat smååkrar och beteshagar i skogen försvinner. Växterna och djurens naturliga boplatser försvinner.
Förutom att svensk djurhållning bidrar till att hålla landskapen öppna, så är det svenska djurskyddet i världsklass. Vi har gemensamt bestämt att de djur som föds upp i Sverige ska behandlas väl. Det är tveksamt om det finns något annat land som har en så sträng (och bra) djurskyddslag som Sverige. Detta är i sig ett skäl som jag tycker räcker för att man ska köpa svenskt kött.
Frågan är vad vi som konsumenter kan göra. Mitt svar är enkelt: Köp svenskt kött och svenska charkprodukter. Ja, jag vet, det är något dyrare ibland och man får lov att läsa på förpackningen. Men det är det värt. Vi som konsumenter har den största makten att påverka.
Politiken måste å andra sidan ta sitt ansvar. Att man som kommun/landstings/riksdags-politiker ställer krav vid upphandlingar som tar hänsyn till mer än priset är för mig en självklarhet. Politiker måste börja ställa krav på djurskydd vid köp av köttprodukter, man måste börja ställa krav på den totala transportsträckan när man köper tomater, potatis, morötter mm.
Om konsumenter och politiker börjar med att bara köpa svenska matprodukter (så långt det går), så kommer den biologiska mångfalden och miljön att gynnas. Förutom det så kommer det att bli fler arbetstillfällen på den svenska landsbygden.

Johan Jonsson (c), Emmaboda