Ledare: Bäst på demokrati

Jag har tidigare tagit upp den interna demokratin i partierna inför nästa års val. I en debattartikel har jag tillsammans med Centerpartiets nomineringskommitté utmanat övriga partier. Vi har i C principen att medlemmarna får rösta på kandidaterna till kommun, landsting och riksdag. Det blir ett mycket viktigt underlag för partiet när man ska nominera en lista.

Varför har inte alla partier interna provval? Socialdemokraterna svarar att man i en liten kommun inte ska ha provval, tydligen vill man ha det i stora kommuner.
Ändå måste alla partier rangordna kandidaterna på listan. Hur går det till i de partier där man inte har provval. Där blir det sannolikt de slutna rummens diplomati. Tror någon att Håkan Juholt skulle vinna omröstningen till riksdagen bland medlemmarna i (S)?
Utmaningen kvarstår till övriga partier i Nybro kommun: vilket parti är bäst på demokrati?

Kyrkovalet den 15 september

Alla som är medlemmar i svenska kyrkan bör rösta på söndag. Även de som inte är kyrkobesökare. Man behöver inte besöka kommunfullmäktiges möten för att delta i kommunvalen. Vi behöver en folkkyrka för alla, där man är välkommen i olika skeende i livet.

I Nybro finns det tre alternativ i kyrkovalet, Centerpartiet, ett socialistiskt alternativ i form av Socialdemokratern samt POSK-listan. Om man röstar på (C) eller (S) vet man vilka värderingar som kandidaterna har. Den som lägger sin röst på POSK kan få företrädare från moderater till ”Sandahlare”

Barack Obama

Så har USA: s president varit i Sverige, det första officiella besöket från en president. En fjäder i hatten för Alliansregeringen. Obama som är demokrat är att föredra som en av världens viktigaste ledare. Det hade inte varit bra om högern vunnit presidentvalet. Visst kan man rikta kritik mot USA för avlyssningar och att deras underlåtenhet att agera mot diktaturer om de är USA-vänliga. Besöket dominerades av Syrienfrågan där världssamfundet har en mycket svår fråga att lösa. För varje dag så dör allt fler människor och i stort hela befolkningen drabbas för varje dag som går. Här måste Sverige hjälpa till med ökat humanitärt bistånd och en generös flyktingpolitik.

 Stig Davidson