Ledare: Barnen är vår framtid

I helgen besökte jag mitt lilla barnbarn som är fyra månader i Stockholm. Jag gillar inte egentligen vår huvudstad trots att jag varit där nästan en gång i veckan under 20 år. Jag skulle aldrig bosätta mig i en större stad. Då överväger fördelarna att bo i en landsbygdskommun  som Nybro. Vi har ett serviceutbud som gör att vi i princip kan handla allt vi behöver. Vi kan i vår kommun ge god miljö, bra boende och mycket annat.

Jag har nu fyra barnbarn, två bonusbarnbarn och ytterligare ett på väg som får förmånen att växa upp i ett bra land med omsorg och goda framtidsmöjligheter. Vi har bra barnomsorg och skola. Det finns ett bra socialt skyddsnät som tar tillvara barnens intresse. Många barn som föds nu har goda möjligheter att få uppleva sin 100-års dag. Vi har de senast 40 åren haft en utveckling utan motstycke i historien, kommer den att fortsätta? När jag var ordförande i Kommunförbundets stora databolag i slutet av 80-talet så var jag med i ett försök där vi skickade små meddelande till varandra via datorn. I dag surfar fyraåringar på nätet.

Nästan alla barn  i vårt land har en god uppväxtmiljö. Det finns undantag även i vårt land. Det finns familjer med sociala problem och familjer med låga inkomster där barnen har det besvärligt. Vi har också alla ensamkommande barn som har en tuff situation. Runt om i världen finns det också barn som far mycket illa i krigshärjade områden och miljoner barn får inte mat för dagen. Jag tycker inte vi ska ha dåligt samvete för välståndet i vårt land och att barnen får goda uppväxtmöjligheter. Däremot har vi råd att ta emot barn som far illa och att via våra biståndspengar hjälpa länder främst i Afrika.

Jag måste också kommentera politiken i Nybro. Första gången på 20 år har vi nu inte en (S)- ledamot som ordförande i kommunfullmäktige. Den 20 oktober valdes Lars-Gunnar Hellström (C) som ordf. Det blir nu sannolikt ett minoritetsstyre i Nybro med (C), (M), (KD), (F) och (SPI).  I november ska nu fullmäktige ta ställning till fastighetspaketet på nytt efter agerande från Centerpartiet. Det som förvånar är att de partier (S) och (M) som bland annat på grund av paketet förlorade 12 mandat fortfarande driver frågan om att genomföra försäljningen. För Moderaterna borde det vara en självklarhet att i den nya situationen inte agera för affären när man nu fått möjligheter att ingå i det nya styret.

Många i vår region  ställer nu kravet på Svenska Kraftnät att gräva ner den jätteledning man planerar i regionen. Frågan har ställts till den nya regeringen om de kommer att agera med ägardirektiv till det statliga organet. Vänstermajoriteten har i andra sammanhang krävt starka ägardirektiv. Nu väntar vi på besked. Den nya ledningen skulle skära djupa spår i vår kommun.

För övrigt noterar vi att inte heller denna gång har försvaret lyckats få upp farkosten under vattnet i Stockholms skärgård.

Stig Davidson (C)