Ledare: Båda sidor har fel

I helgen gick fyra forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet ut i en debattartikel med rubriken ”Ekologiskt lantbruk – vägen till svält”. Man kritiserade i denna det ekologiska lantbruket och menade att detta varken var miljövänligare eller klimatsmartare än det konventionella. Genast gick motsidan; de som vill ha ett till 100-procent ekologiskt till motattack.

Som sedan tio år tillbaka ekologisk äggproducent och som anhängare av ett miljövänligt lantbruk vill jag hävda att båda sidor har fel och att deras intressen ofta möts. Detta till nackdel för såväl det ekologiska- som det miljövänliga konventionella lantbruket. Ekojordbrukets motståndare hävdar att det ekologiska inte skall dra nytta av växtförädling och andra framsteg som görs inom det konventionella, utan det skall stå på egna ben. ”Ekofundamentalisterna” hakar på och intressena möts.

Det ekologiska lantbruket  spelar en betydelsefull roll för att värna den viktiga biologiska mångfalden. Man producerar livsmedel som ofta är mer välsmakande än de hårt drivna som kommer från det konventionella. Inom det ekologiska lantbruket utvecklas av nödvändighet miljövänliga brukningsmetoder som även kan komma till nytta i det konventionella. De ekologiska produkterna berikar också utbudet av svenska livsmedel.

Däremot är inte  ekolantbruket lösningen på vare sig klimathotet eller tillexempel övergödningen av Östersjön. När Miljöpartiet vid årets Almedalsvecka lanserade idén om att allt jordbruk i Sverige och vars avrinning mynnar i Östersjön skulle vara ekologiskt, anser jag att man varken var realistisk eller miljövänlig. Forskarna har förmodligen rätt när man skriver att en sådan åtgärd skulle leda till ett ökat näringsläckage. När man odlar måste näringsämnen i form av stallgödsel eller konstgödsel återföras till marken. Görs inte detta sker på sikt en utarmning av jorden och vi är tillbaka till svedjebrukets verklighet. Då odlade man så länge jorden gav något, sedan övergav man den och bröt ny mark.

Vägen framåt måste  vara att vi sida vid sida utvecklar det konventionella lantbruket i allt miljövänligare riktning samtidigt som ekolantbruket får utvecklas och växa. Det behöver bli större, men 100 procent är varken möjligt eller önskvärt.

Utvecklingen av  det ekologiska lantbruket måste också ske med sunda och realistiska förtecken. Idag sker ständiga regelförändringar som ofta blir alltför fundamentalistiska eller i andra fall rena papperskonstruktioner. Det ekologiska styrs i allt högre utsträckning till att bli en affärsidé för de större gårdarna i slättbygderna. I bondekretsar upplever jag idag ingen motsättning mellan ekologiskt- och konventionellt lantbruk. Man ser båda som värdefulla. Låt det bli så även i det övriga samhället och i debatten.

Ingemar Einarsson Centerpartist och äggproducent