Ledare: Alternativ till demokrati?

Jag har på sista tiden funderat en del över positivt och negativt. Och varför det finns så många negativa människor, samtidigt som det finns så många som knogar på, ofta helt ideellt och gör en massa bra saker för andra människor och för samhället i stort.
På Facebook är detta väldigt tydligt, särskilt om man ger sig in i någon form av allmän grupp. Ett inlägg kan börja hur bra som helst, men så dyker det alltid upp någon som måste klandra en annan som skrivit, på någon punkt. Och finns det inget annat att klaga på kan man alltid säga något negativt om invandrare, eller om politiker.

Som kommunpolitiker på deltid känns det inte jättekul att läsa inlägg som inte sällan i princip idiotförklarar alla politiker, ofta utifrån väldigt lite bakgrundskunskap.
När man sen konfronterar någon man känner får man alltid som svar att det inte gäller mig, jag är ju ett undantag, och samma svar får andra politiker av sina bekanta. Intressant. Hur får vi folk i allmänhet att inse att politiker är vanliga människor med ett vanligt liv och känslor som andra.
Och att vi som är politiker också lägger ner mycket tid och kraft på att jobba för ett bra demokratiskt samhälle.

Vad är alternativet till det system vi har? Ska tjänstemän styra, eller den som är starkast och skriker högst bestämma? Ibland får jag sympatier för ett system där alla får göra samhällstjänst som politiker en tid i sitt liv… Men i en demokrati har folket de politiker de förtjänar, är man missnöjd med alla politiker är det bara att ställa upp med egna kandidater i nästa val. Sen väljs även i det valet de politiker som bäst motsvarar folkviljan.

Vi har nu i den nya Centerledda politiska majoriteten styrt Nybro kommun i tre månader. Fastighetsförsäljningen har stoppats, politikerarvodena har sänkts, planeringen för ett nytt demensboende och nya förskoleplatser, inklusive ”nattis”, är i full gång.
Tyvärr gör dock kommunens dåliga ekonomi, med 21 miljoner minus bara 2014, att vi under detta och de närmaste åren också måste göra kraftiga besparingar för att komma till en ekonomi som är i balans. Detta gör att vi vid sidan av de positiva sakerna också beslutar om en del som är impopulärt hos invånarna. Så nu är det tid för arga insändare och ovettiga kommentarer här och där. Men, även en del kommentarer om att det vi gör är nödvändigt.

Det man ser är också att det inte går att göra alla till lags. Som exempel kan jag ta frågan om hur Nybro centrum och dess handel ska utvecklas på ett bra sätt för framtiden.
Ska Storgatan öppnas upp för trafik, eller inte?  Ska man få parkera på torget, eller inte? Här finns många olika synpunkter och oavsett åtgärder från kommunens sida kommer det finnas några som är missnöjda. Men, även om kommunen kan och ska hjälpa till med att göra centrum tillgängligt, fint och välkomnande och vara med och ordna vissa aktiviteter, och affärsidkarna måste bidra med bra service. Det allra viktigaste är ändå att människor handlar i affärerna, om vi vill ha kvar ett levande centrum.

Bodil Johansson Centerpartiet Nybro