Krönika:Öppna landskap, service och utveckling

Hur ska vi forma framtidens jordbruks- och landsbygdspolitik i Småland och på Öland? Vilka satsningar krävs i Kalmar län? Hur får vi öppna landskap, service och utveckling
Det är viktiga frågor som är högaktuella just nu.
De berör alla oss som lever och verkar på landsbygden runt om i Sverige.
Två omröstningar i Europaparlamentet nyligen kommer att påverka framtiden för svenskt jordbruk och svensk landsbygd. Men allt bestäms inte av EU. Mycket kan vi påverka nationellt och lokalt.
Vi röstade samma dag dels om reformeringen av EU:s gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitik (CAP), dels om EU:s kommande långtidsbudget.
När det gäller CAP missade Europaparlamentet en möjlighet att få igång en rejäl modernisering. Nu finns det tyvärr en stor risk att EU:s jordbrukspolitik för den kommande budgetperioden kommer att innehålla marknadsregleringar som i praktiken innebär en återgång till gamla tiders kvotsystem, och det beklagar jag.
Men en positiv sak är att CAP troligen att bli mer flexibel nästa budgetperiod. Ett förslag är att det ska vara möjligt flytta upp till 15 procent av pengarna mellan pelare I (jordbruksstöd) och pelare II (landsbygdsutveckling med mera).
Och det handlar om mycket pengar. EU:s samlade jordbruks- och landsbygdsstöd till Kalmar län under den innevarande sjuåriga budgetperioden uppgår till mer än 4, 7 miljarder kronor.
En del av EU-stödet kommer alltså att kunna omfördelas så att de gör maximal nytta.
Hur används pengarna bäst här i länet? Det är en fråga som bör engagera LRF Sydost.
Samma dag som vi röstade om jordbrukspolitiken i Europarlamentet fattade vi beslut om inriktning och mandat inför de kommande överläggningarna om EU:s långtidsbudget. Jag stödde jag den budgetnivå som medlemsländerna kom överens om i Europeiska rådet i februari.
Nu är det klart att Sverige får en lägre medlemsavgift till EU. Det är bra. Samtidigt innebär budgetminskningen till att landsbygdsprogrammet minskar med en halv miljard kronor varje år. Det är inte bra. Notan för den sänkta EU-avgiften ska inte skickas till Sveriges bönder och svensk landsbygd.
Nu måste vi självklart utnyttja hela det ekonomiska utrymme som står till buds för att satsa på jordbruk och landsbygdsutveckling.
Genom den sänkta medlemsavgiften till EU finns det en miljard extra i statsbudgeten. Hälften av de pengarna räcker för att vi ska kunna behålla landsbygdsprogrammet på nuvarande nivå.
EU:s gemensamma politik är viktig, men vi behöver också en tydlig nationell politik för landsbygd och de gröna näringarna så att hela Sverige kan leva och utvecklas.

Kent Johansson, EU-parlamentariker