Krönika: ”Språket är utan tvekan nyckeln till integration”

  • jaafar-frilagd

Integrationen har länge och i många demoskop toppat listan på vilka frågor som väljarna tyckte var viktigast. Det är ett djupt ämne som politikerna har olika åsikter om, vissa vill fördjupa sig inom ämnet och presenterar alltid nya förslag men andra nöjer sig med att skrapa på ytan och det resulterar inte sällan förslag med en hög dos populism.
Så tidigt som i somras presenterade Moderaternas Ungdomsförbund, MUF, ett minst sagt ogenomtänkt förslag om att begränsa rätten till tolk, rent praktiskt gick förslaget ut på att nysvenskar får bekosta egen tolk efter två år. Muffarna menade att två år räcker gott och väl för att lära sig tillräckligt bra svenska för att inte längre behöva en tolk, annars får man bekosta det själv.

Om MUF:s förslag får gehör i framtiden kan det resultera i stora konsekvenser inom sjukvården. En patients säkerhet är alltid första prioritering, därav bör patientens säkerhet inte riskeras. Det är att ställa orimliga krav om muffarna menar att en kvinna ska kunna så mycket svenska att hon ska kunna kommunicera med gynekologen på korrekt svenska, utan att det uppstår missförstånd.

Det är inte bara patienterna som drabbas utan även vårdpersonalen som tvingas att tala enkel svenska för att prata om ett ämne som kan förändra patientens liv för alltid. Som om inte vårdpersonalen har tillräckligt med stress i sin arbetsdag.
Risken är dessutom att barn i ännu högre utsträckning blir tvungna att tolka åt sina föräldrar vilket inte är bra för varken barnet eller föräldrarna. Det är några utav de negativa konsekvenser som kan uppstå om rätten till tolk inte förses till varje person som är i behov av det.

Samtidigt höjs röster, oftast från högern, röster som kräver att svenska ska vara ett krav för att få anställning inom äldreomsorgen. Ingen säger hur mycket svenska man ska kunna, men man ska iallafall kunna svenska, man ska kunna språket som 90 åringarna pratar. Jag har hamnat i en situation där omsorgstagaren undrade varför jag fick jobba när jag inte kunde tillräckligt bra svenska för att förstå att hon menade lunch när hon säger middag – det sa man förr, där allt var bättre.
Språket är utan tvekan nyckeln till integration, men om sådana dåliga förslag går genom får vi konsekvenser exempelvis på vården, och i slutändan skylls konsekvenserna på nyanlända.

Jaafar Al-Jabiri
Ordförande CUF Kalmar län

Krönika publicerad i Kalmar Läns Tidning/Nybro Tidning den 17 oktober 2019