Kritisk mot bristen på demokrati

Det interna arbetet i Centern i Kalmar har inte fungerat. Det saknas en bred diskussion där alla känner sig delaktiga. Det menar Lennart Svenzén, som inte backar från uttalandet att Anders Andersson bör känna efter om han har medlemmarnas förtroende.
Det stormar i Centerpartiet, både lokalt och på riksplanet. I helgen ska medlemmarna i Kalmar ta ställning till om partiet ska samarbeta med Socialdemokraterna, och därmed också Vänsterpartiet.
Lennart Svenzén är kritisk till den interna demokratin, eller brist på demokrati.
– Man går för fort fram och bryr sig inte om att lyssna på hela organisationen. Nu måste vi backa tillbaka.
Han anser att partiet inte kan ta ställning till ett samarbete med Socialdemokraterna.
– Vi är inte mogna att ta det beslutet. Vi är så djupt splittrade. Vi måste ta ett steg tillbaka, oavsett om vi ska samarbete med alliansen eller vänstern. Vi måste göra om hela vårt arbetssätt. Vi måste lyssna in och ta hänsyn och ge alla en chans att ta ställning. Vi måste ha större respekt för varandra innan vi kan börja diskutera samarbete med trovärdighet. Sprickan är så stor, så vad får man får mandat?
Lennart Svenzén sitter i fullmäktige, barn- och ungdomsnämnden samt Kalmar Energi Det är ett splittrat parti han företräder.
– Ja, det är ett parti med stora problem, jag tror inte man kan uttrycka det på annat sätt. Det kommer att bli ett jättejobb att ena sidorna, men det är fullständigt nödvändigt. Det behöver inte nödvändigtvis vara jag, det måste vara ett team som jobbar framåt.
Han vill inte att hans kritik ska uppfattas som personangrepp, men säger samtidigt att han efterlyser ett öppet ledarskap, och en diskussion om vad man vill driva.
– Jag vill se möjligheterna med stad och land, lyfta fram alla goda sidor i Kalmar, sätta ner foten vad gäller Linnéuniversitetet.
Tunga remissinstanser, som LRF, Lantmännen och Kalmar hamn är djupt kritiska mot planerna för Ölandshamnen, som är det alternativ som majoriteten förordar.
Oppositionsrådet Anders Andersson har förklarat att han inte tänker avgå. Så frågan om Lennart Svenzén är beredd att ta över är, i varje fall än så länge, hypotetisk.
– Det är medlemmarna som avgör. Man kan aldrig välja att bli vald. Men om jag skulle frågan skulle jag vara beredd.