Kommunikatör som siktar på svart bälte

  • SylviaIMG_3382 (kopia)

Sylvia Asklöf Fortell är den politiske chefredaktören som slagit in på ny kurs. I somras tog hon över kommunikatörstjänsten i kommunen.
– Ska man byta bransch ska man göra det innan det är alltför nära inpå pensionen. Jag är glad att jag tagit det här steget, säger hon.

Jobbet som politisk chefredaktör på Blekinge läns tidning upptog alltmer av hennes tid och hon kom till en punkt när hon kände att hon inte hade mycket mer att ge på den posten. Då började hon se sig om efter något annat.

– Som politisk chefredaktör måste man vara på tårna hela tiden och uppdaterad 24/7. Jag älskade det, men det fanns annat som jag också ville hinna med. Dessutom var det tufft ibland när man på 3 000 tecken skulle sammanfatta ytterst komplicerade frågor. Jag har barn och tyckte att familjelivet kom i kläm. Det är en stor omställning att byta bransch, man får nya perspektiv och träffar nya människor. Men jag är jätteglad att jag gjort det här, att jag tagit det här steget. 

Sylvia Asklöf Fortell är född i Kristianstad. Hon är utbildad i Lund, Stockholm och St. Petersburg. Åren 2000-2002 tillbringade hon Östersjöinstitutet i Karlskrona. Det var en svensk statlig stiftelse för samarbete och idéutbyte mellan länderna runt Östersjön, främst rörande tidigare Sovjetunionen. Därefter blev hon politisk redaktör på Barometern. Sedan sex år tillbaka är Sylvia Asklöf Fortell bosatt i Brömsebro.

– På rätt sida gränsen, ha ha. Mitt hus ligger i Torsås kommun. Brömsebrobäcken delar av orten, väster om den tillhör Blekinge, öster om den tillhör Småland.

Som kommunikationsansvarig ska Sylvia bland annat ta fram en kommunikationsstrategi för kommunen.

– Det handlar om att kommunen ska få en strategisk överblick över den kommunikativa biten. Jag jobbar också med intranätet, att lägga om webben och en del praktiska saker. Men mitt jobb inte är helt formaliserat ännu.

Janne Adeen

Läs hela artikeln i KLT/NT 26 september 2019