Kämpar vidare för en staty av Javas ängel

På uppdrag av Jonny Andersson KD och Nils Duveborn SPI har konstnären Markus Åkesson gjort en idéskiss till en staty föreställande frälsningssoldaten Ester Pettersson, alias Javas Ängel, som de vill få uppförd på Qvarnaslät där hon bodde som barn. Men kommunen säger nej.

Den idéskiss som presenterades på kommunfullmäktige i måndags angående ”Javas Ängel” och som upphovsmakarna hoppades på skulle bli bordlagt över sommaren, fick se sin staty gå om intet när KF istället genast röstade nej.

Från början var det Sivert Hugosson KD, som lämnade in ett medborgarförslag om en staty till kommunstyrelsen som dock satte stopp för planerna för en kostnadsberäkning, med hänvisning till att det är svårt för kommunen att avgöra vem som är värd en staty.

– Det gick som väntat. Vi blev nedröstade. Partipiskan ven på KF och ledamöter som tidigare inte var emot medborgarförslaget röstade nu för avslag. Otroligt men sant, säger en besviken Duveborn.

M, S, V och MP ville inte ens ge respit tills efter sommaren och därmed var saken klar. Majoritetspolitikerna lade enligt Duveborn en död hand över Javas Ängel.

– Men vi tänker nog försöka starta en ideell förening som ska heta ”Esters Minne” och som i så fall ska ha till uppgift att försöka leta fram sponsorer och se till att skulpturen ändå kommer till stånd.

Och redan har Duveborn varit i kontakt med Frälsningsarmén centralt i Stockholm och förhoppningen är att kunna få hjälp av dem. 2014 ska de nämligen hedra alla missionärer som lämnade Sverige för 100 år sedan.

– När det för första gången lyfts fram en kvinna ifrån Nybro blir det blankt nej, säger Jonny Andersson som är lika besviken som alla andra som vill hedra Ester. Nu hoppas Andersson och Duveborn på att de ska kunna hitta någon stiftelse som vill vara med och ge ett bidrag till en staty, eller på någon donation eller fond att söka.

– Ett är dock säkert. Vi tänker inte ge oss, säger Duveborn.

I vintras presenterade Nybro Tidning/KLT som enda tidning en serie om Esters liv, skriven av Nils Duveborn. Varje dag fram till fullmäktige i måndags sände också Radio Nybro hans program om Ester, som var hans pappas faster.

Ann-Heléne Thörningredaktion