I Kopparfly sprätter hönsen omkring

  • äggwebb

Nybro
Tänk er två unga stadsbor som köper en gård och flyttar ut till landet. Den ena jobbar på Kährs och den andre som förskollärare. Föreställ er att samma par inom kort kommer att jobba med höns hela dagarna och bli äggproducenter. Det är precis vad som hände Åke och Ingalill Göthberg, som 1994 flyttade till Kopparfly.
– En dag satt vi i trädgården och arrendatorn Bengt Fredriksson och hans son plöjde på åkern intill. Vi vinkade in dem och presenterade oss och bjöd dem på en bira. Ladan intill här stod tom och jag frågade Fredrik vad han tyckte att vi skulle göra med gården. ”Sätt in några kossor” sa han och jag blev alldeles förskräckt. Sådana stora saker med horn och allt. Så efter en stund ändrade han sig och sa: ”Riv ut allting och sätt in så mycket höns du får plats med. Ägg har folk köpt i alla tider och det har alltid gått åt”. Vad fick han i sin öl tänkte jag, men på den vägen är det, berättar Åke.
Idag finns det 1 500 höns i den gamla ladan och 10 000 i den nya. För ägg, var precis det familjen Göthberg kom att satsa på. Närmare bestämt 9 200 ägg om dagen, som dessutom är ekologiska.
Ekologiska ägg
För att gården skulle drivas ekologiskt, bestämde de sig för redan från början. Hönsen går i ett voljärsystem som för hönsfåglar är det mest naturliga, då de kan röra sig upp och ner som de vill.
– Det är ett nedärvt beteende att höns gör så. I deras värld råder hård hierarki. Du har väl hört talas om att det är ”högsta hönset” som bestämmer, säger Åke skrattande och visar runt i det stora hönshuset, som faktiskt inte luktar så illa som man skulle kunna tro. Detta beroende på ett bra ventilationssystem. Så fort vädret tillåter öppnas dörrarna och hönsen kan gå ute i hagen precis som de vill.
– Men de går gärna in igen när det blir skumt, säger Ingalill.
Förutom att plocka, sortera och jobba på gården säljer hon ägg inne i Nybro under torgdagarna.
– Det märks att någonting hänt. Folk frågar mer och mer efter närproducerade och ekologiska produkter. Det är som om helhetstänket blivit ett annat mot förr, säger hon.
Att producera ekologiska ägg skiljer sig mot konventionell produktion genom att hönsen förutom att de går fritt också bara får ekologiskt foder och inga mediciner. De har också större yta per fågel att röra sig på inne i hönshuset. Där andra har nio höns per kvadratmeter, har Åke och Ingalill bara sex.
Äggen kontrolleras
Cirka en timme om dagen går åt till att kontrollera äggen vid bandet i den nyare stora ladan och cirka en halvtimme i den gamla. Äggen rullar ut på ett band där de synas. Trasiga och alltför smutsiga ägg plockas bort och övriga förpackas automatiskt i ägglådor som staplas i fem våningar på en pall som totalt rymmer 10 800 ägg. Därefter kommer en lastbil och hämtar dem. Därför är också alltid gårdens ägg färska. Ibland varierar storleken och det beror på att äggen blir större ju äldre hönsen blir.
– Men ett litet ägg på 40 gram, ett mellanstort på 75 gram och ett stort ägg på 105 gram innehåller ändå lika stor mängd skal, berättar Åke.
Direktförsäljning
Äggen säljs till två stora packerier och så har paret Göhtberg även en hel del kunder på den lokala marknaden, i butiker och storhushåll samt direktförsäljning hemma på gården.
Hela den stora anläggningen kontrolleras av ett datorsystem som håller koll på allt från ventilation till utfodring. Skulle något hända som slår ut datasystemet har ändå Åke och Ingalill en reservmöjlighet att kunna tvångsstyra anläggningen, så att hönsen inte råkar ut för något obehag.
Att vara djurhållare innebär att i princip alltid vara tillgänglig och både Åke och Ingalill har alltid något jobb att göra, från sextiden på morgonen till sena kvällen.
– Det är ju inte bara hönsen som ska ses till och äggen som ska tas om hand. Vi har ju allt pappersarbete också. Och så har Åke skogen och politiken också säger Ingalill.
Går det då aldrig att ta lite ledigt, kanske ni undrar?
– Jodå, vi har tre goa ungar som alla klarar av det här. Så vi kan åka bort om vi skulle vilja det. De ställer alltid upp. Däremot tror jag ingen av dem skulle vilja ta över gården någon gång i framtiden, säger Åke.