Historiker drömmer om museum

  • Lars Olsson 1 (kopia)

Lars Olsson är en historiker med en dröm. Han vill ha ett arbetarnas museum i Folkets Park i Kalmar.

– Det vore det rätta stället för ett sådant museum, säger han.

Lars Olsson är i grunden ölänning. Han föddes i Vickleby och växte upp i Mörbylånga. Pappa var lantarbetare och mamma utbildad sömmerska.

– Jag gick grundskolan i Mörbylånga och sedan gymnasiet inne i Kalmar på Högre Allmänna Läroverket som det hette då.

Målet för Lars Olsson var att studera vidare och bli lärare. Efter läroverket och militärtjänst på I11 i Växjö, blev det också universitetsstudier i Lund med inriktning på samhällsvetenskap och historia.

– På den tiden var jag mest intresserad av modern och internationell historia. Min första uppsats handlade om bakgrunden till första världskriget.

Men i början på 1970-talet förändrades Lars Olssons inriktning till socialhistoria. Han tror själv att två sammanfallande händelser är orsaken till det.

– Vi fick vår första dotter, och arbetarnas villkor stod i centrum med bland annat gruvarbetarstrejkerna i Norrbotten 1969-1970. I den vevan hade det kommit loss pengar till en av professorerna i Lund för ett projekt om barns historia. Alla intresserade uppmanades komma på ett möte. Det slutade med att jag kom att vara med om projektet som kom att handla om barnarbetets historia i Sverige.

Resultatet blev boken Då barn var lönsamma. Lars Olssons arbete vid den tiden var med och förändrade historieämnet som då befann sig i en brytningstid.

– Det hade i hög grad handlat om vad makthavare gjorde och man satt och lärde sig regentlängder till ingen nytta. Jag tyckte inte att politisk historia skulle bort, men den behövde kompletteras med social historia, ekonomisk historia och idéhistoria.

Joakim Carlsson

Läs hela artikeln i KLT/NT 1 augusti 2019