Hermann vill prova sin vingar

  • hermadnwebb

ARBY
Det var 1998 som Hermann Leggedör och hans fru Beate tog det stora steget: de lämnade Tyskland och flyttade till Sverige, närmare bestämt Arby nära Vassmolösa. Efter 15 år har nu Hermann Leggedör tagit nästa stora steg och startat ett eget företag.
– Jag fyllde 50 för ett tag sedan. Då kändes det som om det var nu eller aldrig om jag ska prova att flyga med egna vingar.
Hermann Leggedörs företag är inriktat på rådgivning om växtodling och det mesta som hör till det. Efter att ha arbetat i tio år hos Hushållningssällskapet har han goda kontakter bland såväl lantbrukare som myndigheter och organisationer. Det är grunden för företaget.
– Det är viktigt att lantbrukarna vet att jag har kompetens och att jag håller mig uppdaterad när det gäller nyheter, dels när det gäller maskiner och metoder, men också när det gäller regler. Kompetens är färskvara. Man måste hänga med hela tiden och det har lantbrukarna själv inte alltid tid med.
På vinst och förlust
Flytten till Vassmolösa för 16 år sedan var ett djärvt företag. Hermann och Beate hade besökt Sverige på semestrar och liknande och blivit förtjusta naturen och de vidder som är en bristvara i Tyskland. När de hittade huset i Arby, lämnade sina arbeten i Tyskland och flyttade till Sverige på vinst och förlust.
– Beate var nog lite tveksam, men jag tryckte på, erkänner Herman Leggedör.
Språket är nyckeln
Han menar ändå att själv flytten till Sverige inte var något större problem, även om det var praktiskt jobbigt när den skulle ske. Men de stora problemen kom sedan. Hermann och Beate kunde inte många ord på svenska och hade inga jobb klara.
– Den stora utmaningen var språket och kulturen. Det var inte svårt att få kontakt med svenskarna, eftersom så många talar engelska och tyska. Men svenskan och de sociala koderna var saker som var jobbiga att lära sig de första åren.
Han betonar hur viktigt det var att lära sig svenska så fort som möjligt.
– Språket är nyckeln när man kommer till ett nytt land.
KRAV-kontrollant
Hermann Läggedör var uppvuxen på landet, hade lantbruksutbildning och hade arbetat som agronom i Tyskland. I Sverige blev det till att börja om från början.
– Jag fick mitt första jobb som djurskötare på Solmarka gård. Där fanns det tyskar, så det var lättare att få jobb där.
Genom att han inte gav sig och fortsatte att förkovra sig i språket och söka jobb, kom det till sist en öppning.
– Jag hade erfarenhet av ekologisk odling från Tyskland, så jag fick jobb som KRAV-kontrollant. Det innebar att jag åkte runt i kommunerna häromkring och kontrollerade att biologiska gårdar verkligen följde reglerna för hur de ska odla. Det var lärorikt. Inte minst var det bra för att jag blev tvungen att använda språket.
Något rastlös
Han kom också att arbeta med ekologiskt lantbruk när han så småningom bytte jobb och anställdes av Hushållningssällskapet. Där har han jobbat i tio år. Men nu handlar allt om det nya företaget. Ett uthus på gården har blivit ombyggt till ett kontor.
– Jag är nog lite rastlös. Sådär var femtonde år är det dags för ett rejält uppbrott. Så nu är jag rådgivare åt lantbrukare. En del kallar jobbet för att vara konsult, men jag föredrar rådgivare.
Säsongsstyrd
Hermann Leggedörs rådgivning kan spela stor roll för om ett lantbruk skaffar ny utrustning eller vilka bidrag som man söker. Han ger också råd om hur man ska bruka jorden på bästa sätt och vilka grödor som man bör använda. Precis som lantbrukarnas liv, styr Hermans Leggedörs mycket av årstidernas växlingar.
– Just nu handlar arbetet mycket om att hjälpa till att göra odlingsplaner för lantbruken. Från den 24 februari till slutet av mars är det EU-säsong; det är då lantbrukarna söker arealstöd och miljöstöd. Sedan i april till juli ska jag ha min mest stimulerande tid: då kommer jag att vara mycket ute på fältet och se hur det växer och komma med råd. Men när det blir dags för skörd, då lär det bli lugnt för mig.

Joakim Carlsson