Hbtq-certifiera familjecentralerna i Kalmar län

Miljöcertifieringar, kvalitetscertifieringar, och många fler certifieringar, självklara verktyg tillsammans med de politiska styrdokument som exempelvis landstingets eller kommunens politiker beslutar om , pekar ut riktningen med, för de offentliga verksamheterna, samt hur den som besöker en verksamhet ska bli bemött och vilka koder som gäller på de offentliga arbetsplatserna. Därför vill jag att Kalmar läns landsting börjar med att hbtq-certifiera familjecentralerna i länet, och därefter fortsätter certifieringen inom övrig verksamhet.
Bemötande kan beskrivas på många olika sätt, det handlar om samspelet mellan människor, den inställning som människor har till varandra och hur det kommer till uttryck både i samtal, kroppsspråk och vad som förmedlas genom informationsmaterial och i media.

Därför vill jag att till att våra familjecentraler i Kalmar län hbqt-certifieras.  Certifieringen innebär att organisationen/ arbetsplatsen utbildas och arbetar strategiskt i syfte att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett respektfullt bemötande även utifrån ett hbtq-perspektiv i mötet med besökarna på familjecentralerna. Utbildningen och processen som RFSL arbetat fram, tar drygt ett halvår att genomföra och certifieringen gäller i tre år, och ska därefter förnyas.
Många homosexuella, bisexuella och transpersoner har barn. Barn som växer upp med sina föräldrar som givetvis ska ha samma trygghet, samma möjligheter och att möta samma respekt so andra barn. Många yrkeskårer och branscher har etiska riktlinjer som slår fast att alla människor ska bemötas likvärdigt. Trots etik och välvilja händer det att människor blir kränkta eller diskriminerade i mötet med en yrkesutövare – det blir krock i stället för möte.
Därför har vi som beslutsfattare, ett viktigt uppdrag att ta beslut, så våra verksamheter inom kommun, landsting och statliga verksamheter får de verktyg och kunskaper som behövs för att bemöta alla människor utifrån deras livssituation, och då är en hbtq-certifiering ett första steg Min övertygelse är att valrörelsen 2014, kommer att präglas av just hbtq-frågorna, vilka jag kommer att driva i Kalmar läns landsting under kommande mandatperiod, om väljarna tycker så i september.

Ingegerd Petersson (C) Kalmar