Här bevaras historiska skatter för all framtid

  • _MG_2595

En vit, obemärkt dörr i före detta Volvofabriken leder in till en historisk skattkammare. Innanför väggarna börjar ett mångårigt arbete med att samla ihop och dokumentera Kalmar läns museums samlingar närma sig ett slut.

Kalmar. Vid årsskiftet 2012/2013 stod Kalmar läns museums nya museimagasin vid Hansa city klart. Efter att tidigare haft föremål utspridda på olika ställen, började arbetet med att ta allt till ett ställe.
– Förut hade vi externa magasin på slottet, Skälby och vid flyget. På slottet hade vi tre olika lokaler, bland annat i sydöstra postejen och källaren där det nu är restaurang, säger antikvarien Frida Ateva.
Hon är en av tre antikvarier som arbetar med
magasinet, och som varit med under hela uppbyggnaden. Frida har mätt
föremål, planerat ytor och väggar, byggt hyllor, burit föremål samt tagit saxlift- och truckkörkort för att kunna flytta stora föremål. När vår tidning får en rundvisning i lokalerna märker man snabbt hennes glädje över resultatet.
– De flesta föremålen har varit helt otillgängliga förut. Och de har förvarats i miljöer som inte varit bra, så behovet av ett nytt magasin har funnits under en lång, lång tid.

Syftet med de historiska samlingarna är att bevara de för kommande generationer, och då måste de förvaras rätt.
– Vi tänker säkerhet, hela tiden! Min roll är att ta hand om och skydda
föremålen och ge dem bästa möjliga förvaring och klimat, säger Frida och tillägger.
– Vi tänker inte bara bevarande för 50 år framåt, vi tänker för 500 år. Ja, egentligen för all evighet.

Alla föremål som flyttats till  har frysts eller gasats för att ta död på eventuella skadedjur. Efter saneringen har sakerna rengjorts, fotats och beskrivits för att sedan få en plats i databasen som publiceras på digitalmuseum.se.
– Vi har stora, rymliga arbetsateljéer och det underlättar verkligen. Arbetssättet är mer effektivt nu när vi kan göra allt på samma ställe.
Uppskattningsvis finns cirka en miljon föremål i  samlingarna. Vissa är mer känsliga för skadedjur än andra. Som de stoppade stolarna och pälsbeklädda kistorna som gömmer sig i första rummet vi visas in i.
– Vi brukar säga att det här rummet är som ett smörgåsbord för skadedjur. Det handlar framför allt om mal och olika typer av larver som riskerar att äta på och förstöra föremålen. Det är vanligast att skadedjuren gör mest skada i larvstadiet.
För att förebygga angrepp sätter man ibland ut insektsfällor, bland annat klisterfällor. Fällorna innehåller feromoner som lockar till sig eventuella skadedjur, som då upptäcks. Skulle man upptäcka ett angrepp är det viktigt att snabbt lokalisera källan och påbörja sanering. Extra, extra känsligt är rummet där päls- och fjäderföremål förvaras.

Lina Watanen

Läs hela reportaget i Kalmar Läns Tidning/Nybro Tidning den 20 september 2018