Han styr polisen i sydost

  • Patrik Oldin kommer att tillbringa mycket tid ute på vägarna när han blir chef över polisen i Kalmar, Växjö och Karlskrona. Drömresan går dock till Machu Picchu i Peru. Foto: Lotta Zaar
    patrik

Vid årsskiftet tar Patrik Oldin över rodret för polisen i Kalmar och Kronobergs län.

– Jag ska arbeta för att skapa en vikänsla i det här stora polisområdet.
Patrik Oldin har varit polis i 26 år, de senaste 18 åren i Kalmar. Han är född i Örebro och kom till Kalmar som 11-åring. Poliskarriären började han i Stockholm.
– Jag ville det men kan knappt komma ihåg eller förstå varför idag. Det var väl att det hände mycket och fanns variation i arbetet.
Har du alltid velat bli polis?
– Det har varit till och från. Jag var lite inne på yrkesofficersbanan, men det slocknade under lumpen när jag var gruppchef på I11. Trots att det är mycket elände är det ett rätt roligt jobb med god kamratskap. Man känner att man gör en insats och arbetar för något gott till och från.
Under tiden som radiobilspolis i Stockholms södra förorter tog Patrik chansen att leda när han fick den.
– Jag drog mig nog lite åt chefshållet redan då. Det var lockande och en utmaning när man var den som knöt i hop säcken och ringade in förövaren.
Varför lämnade du Stockholm?
– Tiden kändes mogen att flytta hem. Här var det lättare att köpa hus. Jag trivdes jättebra där uppe, men det var rätt skönt att komma ifrån köerna. Först hamnade jag i Nybro och det var lite kontrast, men när jag blev yttre befäl i Kalmar minskade skillnaden lite. Det var många bankrån i Stockholm då i början av 90-talet.
Patrik tycker att mediebilden av polisen kan bli mer rättvisande.
– När poliser misstänks för brott blir de belagda med munkavel. Då får man nästan bita sig i knogen för att inte förklara. Fast vid rättegången kommer hela sanningen fram, tycker jag.
– Vi har våldsmonopol vilket innebär ett stort ansvar. Det innebär att vi ska vara under ständig genomlysning och tåla det.
Även bilden av brottsligheten kan behöva nyanseras.
Har fått hotbrev
– Det skulle öka tryggheten om vi blir bättre på att förklara oss i media. Vid grova våldsbrott är det inte sällan en kriminell som ger sig på en annan kriminell. Vi kanske är dåliga på att vara tydliga med det.
Arbetet har inneburit att Patrik fått motta flera hot.
– Det har mest varit i stundens hetta, men det har även varit hotbrev. I något fall har det uppdagats vem som låg bakom, men ingen har blivit dömd.
På senare år har hoten digitaliserats.
– Näthatet har kommit till och det sker via mejl, men det är mer förtal än hot. Det drabbar ju inte minst alla skolungdomar.
Patrik berättar att han har ett ganska stort samhällsintresse.
– Jag hänger med i det som sker och reflekterar över hur saker påverkar både polisen och brottsligheten. Jag gillar att diskutera med chefskollegor, men har inte behov av att sprida mina åsikter.
Han har också ett kulturintresse vilket leder till annorlunda resmål. Senast blev det en vecka i Indien med både tigersafari och ett besök i Taj Mahal.
Kartan ritas om för polisen
Den nya organisationen börjar införas vid årsskiftet. För Kalmars del sker det i två steg. I januari blir Kalmar län ett av åtta polisområden i region Syd. Kronoberg, som man redan har ett administrativt samarbete med, blir även det ett polisområde som Patrik också blir chef över.
– Den andra fasen av förändringsarbetet sker någon gång under 2015. Då ritar vi om kartan och skapar polisområde Sydöstra Götaland.
Där ska Kalmar län och delar av Blekinge län ingå liksom delar av Kronobergs län. Patrik räknar med att vara en dag i veckan i Växjö, Karlskrona och Kalmar.
– Jag kommer att ha fyra kontor om man räknar med bilen.
Vad vinner ni på den nya organisationen?
– Det kommer att bli en ökad effektivitet och flexibilitet vilket ger en högre kvalitet, på sikt i alla fall. Vi kommer att använda resurserna till att arbeta närmare medborgarna, inte till fler hastighetskontroller.

Lotta Zaar