Han går gärna på möten

  • Fårbonden Lars-Gunnar Hellström gillar jakt, ishockey och politik och visste redan som ung att han skulle ta över föräldragården i Räggekulla utanför Kristvalla. Foto: Ann-Heléne Thörning
    Lars-Gunnar

Lars-Gunnar Hellström har en fulltecknad agenda. Mycket beroende på alla de möten han måste gå på. Men det är självvalda möten. Han är ju född till föreningsmänniska och som ordförande och styrelsemedlem i otalet föreningar, är det förstås möten som gäller.
För lantbrukaren Lars-Gunnar har det alltid funnits tid över för tre saker. Det är jakten, politiken och föreningslivet. Uppvuxen med en pappa som var jägare blev det lätt att gå i samma fotspår. Spår som också gjort att han är den tredje generationen som sysslar med jordbruk.
Året var 1928 då Lars-Gunnars farfar köpte gården i Räggekulla utanför Kristvalla.
– Pappa var tre år när de kom hit och jag är född här. Jag är också den i hela byn som bott här allra längst, berättar Lars-Gunnar en aningen stolt. Han häller upp sig lite kaffe i koppen och lägger lokalproducerad ost på det goda brödet som livskamraten Kerstin bakat och fortsätter berätta om hur allt startade.
Att Lars-Gunnar skulle ta över gården, stod klart redan tidigt. Direkt efter de två åren på Ingelstorps lantbruksskola och därefter följande värnplikt, är det gården som stått i fokus. Först som anställd och sedan 1982 som ägare till den.  Ihop med Kerstin, som han varit tillsammans med ända sedan de träffades på ett scoutläger för 40 år sedan. Kvinnan som gett han de två söner och två döttrar, som inte hyser några planer på att gå i pappas fotspår. Men med Kerstin vid sin sida, startade Lars-Gunnar som mjölkproducent den 14 december 1990 och höll på med det tills han märkte att han börjat samla på sig allt fler förtroendeuppdrag som behövde skötas.
– Bundenheten med korna, bekom mig egentligen inte så mycket, det var uppdragen som tog allt mer tid, så vi sålde korna och köpte ett antal köttdjur och dikor istället, förklarar Lars-Gunnar.
Mycket arbete med kor
Det här var en produktion med mindre arbete, vilket passade honom bättre och då kunde han också åta sig att köra en del ensilage och brunnstömning på entreprenad.
Några får hade alltid funnits på gården och när det kom nya regler, så såldes även dikorna och istället blev det en utökad lammproduktion.
– Sedan sju-åtta år tillbaka har vi bara haft får med köttproduktion. I dagsläget är det väl cirka 140 får och 190 lamm, förklarar Lars-Gunnar, som nu för tiden lägger minst tre dagar i veckan på jakt och säkert lika mycket på politiken som han varit engagerad i sedan han gick med i Centerns ungdomsförbund (CUF) 1970.
– Det stora jobbet var under många år i LRF:s styrelse och länsförbund som jag var ordförande för. Det var inför medlemskapet i EU och då var jag också mycket i Stockholm för att påverka vad Sverige skulle ha för inställning till EU. Vi drev frågan om att få rimliga betesmarker, vilket hänger ihop med antal träd, stenmurar och odlingshinder. Nu har beslut tagits för att underlätta.
Efter det lades fyra länsförbund ihop till ett. LRF Sydost. Vi ville hålla ihop länsgränserna och idag fungerar LRF Sydost bra med kontor i Kalmar och Växjö.
Jagar med släkten
Lars-Gunnar är också engagerad i flera andra föreningar och ordförande i sydvästra Kalmar Bygdegårdsdistrikt, Möre älgskötselområde och med i styrelsen för Norra Möre Vägfond, Nybro Vikings och olika jägarförbund. Jakten är viktig och egentligen är det hans jakthundar som är den stora grejen med det. I jaktlaget på åtta personer ingår mest släktingar och två killar från Öland.
– När fröken frågade min dotter Mia en gång om vad hennes pappa jobbar med svarade hon: ”Antingen är han på möte, eller går han där hemma”. Det säger väl allt, menar Lars-Gunnar och skrattar hjärtligt. För lätt till skratt, det har han, vilket inte allra minst har märkts i Nybro kommunfullmäktige den senaste tiden, efter det att han tagit över ordförandeklubban. Många tycker numera att stämningen är trevlig och mötena mycket roligare än tidigare. Mycket beroende på Lars-Gunnars förmåga att lyssna, känna in och förklara komplicerade frågor på ett lättfattligt sätt.
Ann-Heléne Thörning