Gunilla hittade rätt i ortodoxa kyrkan

  • gunilla

Två saker har präglat Gunilla Wingård Ohlsons liv: den kristna tron och kärleken till Kalmar.
– Jag är född och uppvuxen i Göteborg, men har trivts i Kalmar ända sedan jag kom hit första gången.
Då kom hon för att arbeta i Svenska kyrkan. Men numera tillhör hon den ortodoxa kyrkan.

Kalmar. Det var i slutet på 1970-talet Gunilla Wingård Ohlson kom till Kalmar för att arbeta som församlingsassistent.
– Sedan blev jag diakonissa och i mitten på 1980-talet träffade jag Magnus. Vi flyttade till Göteborg och jag var dagmamma för jag ville vara hemma med barnen, men vi talade hela tiden om att återvända till Kalmar.
Efter tio år gjorde var det precis vad familjen gjorde.
– Numera är Göteborg en alltför stor och förskräckligt stad, tycker Gunilla.

Flytten till Kalmar har de inte ångrat en dag. Men efter den förändringen kom så småningom också en annan förändring.
– Jag talar inte illa om Svenska kyrkan. Jag är inte bitter, jag är inte arg, jag är inte sur, jag är inte tvär. Men jag kände att min tro var den samma medan kyrkan förändrades. Jag passade inte längre in där.
Det var då hon sökte sig till den ortodoxa kyrkan.
– Min far hade ett stort intresse för den ortodoxa tron. De första tidningarna jag läste, när jag var 15, 16 år, var ortodoxa tidningar på svenska. Den första bok för vuxna som jag läste var en bok om en ortodox man som begav sig på pilgrimsvandring i Ryssland och jag blev väldigt tagen av den boken. Så det har alltid funnit med hos mig att den här kyrkan finns. De allra flesta svenskar vet ju annars ingenting om den ortodoxa kyrkan.

När Gunilla och Magnus började leta efter något annat, var det därför naturligt att söka sig till den ortodoxa kyrkan.
– Jag föll pladask. Så vi fortsatte att gå där och så småningom insåg prästen att vi var intresserade av att ansluta oss.
Prästens uppmaning till dem var att fortsätta gå på gudstjänst, därför att han menade att det viktigaste i den ortodoxa tron kommer fram i gudstjänsten. När paret Wingård Ohlson efter ett år frågade hur de skulle gå vidare, svarade samme präst ”fira gudstjänst”!
– Det är så man lär sig. Den ortodoxa tron och den traditionen finns med och uttrycks i gudstjänsten.
Gunilla och Magnus tillhör en ortodox församling i Kristianstad.

– Det är en smula besvärligt, för det är ju inte så lättillgängligt. Men det är svensk präst där och gudstjänsten hålls på svenska. Vi brukar åka dit ungefär en gång i månaden. I Kalmar finns en grekisk ortodox präst och i Nybro en rumänsk. När vi inte åker till Kristianstad går vi i Kalmar hos grekerna och om de inte har gudstjänst åker vi till Nybro. Gudstjänsten är rätt statisk, så även om de talar grekiska eller rumänska förstår jag vad de säger och sysslar med.
Det finns en del tydliga skillnader när man tillhör den ortodoxa kyrkan jämfört med Svenska kyrkan.
– Vi avstår från kött onsdag och fredag, det är fastedagar för oss. Det har man gjort sedan kyrkans begynnelse. Sedan finns det längre fasteperioder också. Vi hade till exempel en tvåveckorsfasta i början av augusti, som slutar med att vi firar Jungfru Marias död och upptagande i himlen.

Gunilla heter inte Gunilla i kyrkan och Magnus heter inte Magnus.
– Man får namn efter helgon. Jag heter Elisabet efter modern till Johannes Döparen. Det passar bra eftersom det också är mitt andranamn och jag alltid varit fascinerad av Johannes Döparen. Magnus
heter Basilius efter ett helgon som också var en av de stora kyrkofäderna på 300-talet.

Joakim Carlsson

Läs hela artikeln i Kalmar Läns Tidning/Nybro Tidning den 27 september 2018