Gunilla har honungen som huvudsyssla

 • En biodlare måste ha rejäl skyddsutrustning även om bina är tama och sällan sticks. Gunilla Kinley Silfverberg har sällan blivit stucken, även om det händer. Men hon föredrar att ha bina utanför kläderna. – Det ska inte göra ont att arbeta med bina.
  gunillawebb
 • Gunilla Kinley Silfverberg driver Nydala bigård på Öland, och har blivit nominerad till Årets landsbygdsföretagare av länsstyrelsen.
  gunillawebb2
 • Gunilla håller isär honugnen från de olika bigårdarna. Hon arrangerar också bisafari, där deltagarna får arbeta praktiskt med honungen.
  gunillawebb3
 • Flitiga arbetsbin producerar honung. Ett bi gör ungefär en tesked under sin livstid, så det behövs många bin för en enda burk.
  gunillawebb4

Gunilla ordnar bigårdssafari och provsmakningar. Hon har samhällen över hela Öland, och är noga med att hålla i sär honungen från de olika gårdarna.
– Det är oerhört fascinerande med bin.

 

Borgholm.Varje samhälle har ungefär 80 000 bin, så det är rätt många djur hon ska hålla rätt på.
– Jag invintrade 180 samhällen, men en del har strukit med under vintern. Markägarna har stort intresse av att det finns bigårdar, eftersom bina är viktiga för pollineringen. Två tredjedelar av det vi har på tallriken är direkt beroende av honungsbina.
Årets företagare
Gunilla Kinley Silfverberg driver Nydala bigård på Öland.
Hon är nominerad som Årets landsbygdsföretagare av länsstyrelsen med motiveringen:
”Nydala har bigårdar på olika platser på Öland. Lantbruket och naturen får många flitiga pollinatörer som bevarar en mångfald. Genom att hålla isär honungen från de olika bigårdarna tar man tillvara naturens variationer i smak, färg och konsistens. Här kan du följa med på bigårdssafari och uppleva hur det är att umgås med bin. Du får se, höra, lukta och känna trevliga bin på nära håll.”
I november avgörs vem som får priset. Varje länsstyrelse har nominerat en landsbygdsföretagare.
Nydala bigård har samhällen över hela ön, från Alböke och Petgärde ner till Kalkstad. På honungsburkarna finns etiketter som förklarar honungens speciella karaktär, som ”Inslag av backtimjan. Passar utmärkt till matlagning, marinader, grillning”. På en annan  står det ”försommarhonung från Kalkstad, en del av världsarvet”.
– Det är stora skillnader mellan dem, säger Gunilla.
Upplevelser
Hennes ambition är att inte bara leva på biodlingen utan också erbjuda annorlunda upplevelser. Gunilla har tidigare arbetat som marknadsförare i Stockholm.
– Det var roligt, men jag stressade och till slut kraschlandade jag mentalt. Det handlade om att leva eller dö. Jag ville till havet och jag hade varit mycket på Öland under mina barndomssomrar. Jag funderade länge på vad jag skulle bli när jag blev stor, men när jag gick sjukskriven föll alla pusselbitar på plats.
Familjen, förutom Gunilla också man och tre barn flyttade till Öland. Hon gick en tvåårig yrkesbiodlarutbildning, och 2008 började hon med bin. Familjen bor i Borgholm. Bakom bostadshuset står ett tiotal bikupor på rad. I varje kupa finns en drottning, drönare och arbetsbin. Alla lever de ett hårt liv.
– Om drottningen inte är tillräckligt produktiv byts hon ut. Drönarna snaskar honung och parar sig med drottningen. Får de träffa drottningen dör de. De som inte får träffa drottningen kastas ut på hösten, det kallas för drönarslakt. Arbetsbina dör i allmänhet ute i fält.
2 000 ägg om dagen
I februari- mars börjar drottningen lägga ägg, det kan bli upp till upp 2 000 om dagen. Efter tre veckor är arbetsbina  utvecklade, och börjar genast att samla nektar som de  onvandlar till honung.
Strax före midsommar görs den första slungningen, det är då honungen slungas från vaxkakorna innan den pumpas över i en klarningstank. Efter tre veckor är honugnen tappbar.
– De är många olika steg och mycket jobb, det är verkligen ett hantverk.
Under ett år blir det några ton honung från Nydala bigård. Det har krävs många bin för att få ihop de mängderna. Ett arbetsbi producerar ungefär en tesked honung under sin livstid.
Bisyssla
Ett problem, menar Gunilla, är att många biodlare ägnar sig åt det som en bisyssla. Därför har hontagit fram en egen etikett och arbetar mycket med marknadsföring.
– Honungen har inte värderats, den har fått säja sig själv. Generellt marknadsförs  inte honung.
Biet är ett av världens viktigaste nyttodjur, den indirekta nyttan av pollineringen i Sverige uppskattas till hundratals miljoner.
Importerad honung
Hälften av den honung som säljs i Sverige är importerad. I början av 2000-talet införde EU importstopp för kinesisk honung eftersom den innehöll för höga halter av antibiotika och bekämpningsmedelsrester.
– Det finns all anledning att verkligen köpa svensk honung. Det finns ett omfattande fusk,  i Kina låter man bina flyga i sockerlador.
Istället för vitt socker
Gunilla menar att man alltid kan byta vitt socker mot honung.
–  I alla lägen. När man lagar mat och när man bakar, i brödet och i sockerkakan. Honung har lågt GI och innehåller bland annat en massa vitaminer och mineraler och har dessutom en antiseptisk förmåga. Har man småsår ska man absolut sätta på honung. Om man byter ut det vita sockret mot honung har man gjort sin kropp en stor tjänst.
Honung från Nydala bigård säljs i ett 50-tal butiker, främst på Öland och i Stockholm.

Karin Asmundsson