Gräver sig djupare och djupare ner i historien

  • _MG_4447 kopia

I ena änden av det nyligen utgrävda huset jobbas det in i det sista. I andra änden håller jord, stenar och grästuvor på att läggas tillbaka i schaktet. Det är tisdag morgon och sista grävdagen i Sandby borg för det här året. Vad som händer nästa år gällande utgrävningsbiten är oklart, men viljorna att fortsätta utforska denna mytomspunna plats är många.

När KLT/NT besöker Sandby borg håller ett åttonde års utgrävning just på att avslutas. Arkeologen Ludvig Papmehl-Dufay och projektledaren Helena Victor står på knä i den byggnad som varit årets mittpunkt. Hus 52. De tittar närmare på en jordremsa som är något mörkare än övrig jord runt omkring. Samtidigt har ett annat gäng börjat fylla igen schaktet.

– Huset vi grävt ut i år är 100-150 kvadratmeter. I runda slängar har vi grävt en halv meter djupt, så det är stora massor som ska flyttas tillbaka, säger Ludvig Papmehl-Dufay.

Mittdelen av hus 52 grävdes ut redan 2014. Då fann man flera eldstäder. Över en av eldhärdarna låg skelettet, förutom kraniet, efter en äldre man. Man fann även skelettdelar tillhörande ett litet barn. Det framkom också att husets ena ände var böjformad, vilket utmärker sig mot de annars fyrkantiga väggarna.

– Huset verkar vara en speciell plats. Det ligger nära den stora landingången och kanske har det fungerat som ett representationshus, säger Ludvig Papmehl-Dufay.

Han pekar på resterna efter rummet med runda väggar och en röd kalkstenshäll som förmodligen stått upphöjd i rummet. Det var här man nyligen gjorde flera spännande fynd.

– Under hällen låg två guldringar och ett mynt. En bit bort fann vi en smyckegömma med spännen, berättar Ludvig Papmehl-Dufay.

Myntet kan dateras till 425-455 efter Kristus och präglades under kejsaren Valentinianus III:s tid. I närheten av myntet gjordes även fynd i form av pyttesmå, transparanta glasskärvor.

– Vi tror att skärvorna är från ett romskt glaskärl. Det är ett lyxkärl och något exklusivt, vilket ytterligare förstärker att hus 52 är ett speciellt hus, menar Ludvig Papmehl-Dufay.

Guld i all ära, men vad som kan vara ännu mer intressant är vad man funnit under husgrunden. Nämligen stora koncentrationer av en brända ben och påfört grus från äldre lämningar.

Lina Watanen

Läs hela artikeln i KLT/NT 19 oktober 2017