Gårdsmiljön och kvarnen  i Hälleberga återskapas

  • Hällebergarep

Hembygdsföreningen i Hälleberga får pengar av EU och länsstyrelsen till att återskapa gårdsmiljön som den en gång såg ut. Pengarna kommer i två delar i form av ett stöd från EU:s Landsbygdsprojekt med 189 000 kronor och en del från länsstyrelsen på  63 000 kronor.

Med ett eget belopp på 28 000 kronor kommer Hälleberga hembygdsförening att kunna göra stora förändringar och förbättringar av de drygt tio byggnader som de förvaltar. Förutom att återskapa gårdsmiljön vid Hälleberga hembygdsgård är syftet med projektet att också öka dess attraktivitet och tillgänglighet för allmänheten.

– Här finns en enormt stor ladugård och donerade stallar. Stallar som i dag är museum. Vi har också byggnader som linbastan och dammkvarnen som nu ska få ett nytt tak. I basthagen står också en ängslada och det som kallas ”Mor Stavas” stuga.

Bygdekvarnen tros vara den ”Svälta kvarn” som omnämns redan omkring 1390, men har sedan dess byggts om och till många gånger.

– Kvarnen lämnades på 60-talet när mjölnaren tog sitt pick och pack och gick. All utrustning finns kvar och meningen är att få igång allt igen, säger föreningens kassör Bror Björk, som tillsammans med ordförande Anita Angelöw, en av vårens soligaste dagar visar runt i den vackra hembygdsparken. Bägge är de givetvis väldigt glada över att få pengar till att rusta upp hembygdsgården. Något som inte gjorts på åratal.

I parken spirar det nu av bitterljuv grönska och det ljuder av fågelsång och bisurr. För på gården har också Hälleberga Biodlarföreningen sin verksamhet med ett flertal bikupor som de ansvarar för.

Ann-Heléne Thörning

Läs hela artikeln i KLT/NT 3 maj 2018