Fredrik Ahlgren blev doktor på hållbar sjöfart

  • fredrik

Omkring 80 procent av världshandeln går till sjöss. En transport till Kina slukar 500 tankbilar tjockolja.
Fredrik Ahlgren är nybliven doktor i sjöfartsvetenskap. I sin avhandling visar han hur sjöfarten kan minska både utsläpp och bränsleförbrukning.

Kalmar. Avhandlingen har väckt stort intresse.
– Det är roligt med uppmärksamheten, det är en helt ny situation för mig. Jag har redan på begäran skickat ett par hundra exemplar av avhandlingen till olika befattningshavare inom norra Europas sjöfartsnäring. Det visar att maskininlärning och artificiell intelligens är heta områden och viktiga pusselbitar för att skapa en mer hållbar sjöfart, säger Fredrik Ahlgren.

Hans forskning handlar om hur sjöfarten kan ta tillvara på spillvärme bättre och utnyttja modern teknik som maskininlärning för att skapa virtuella bränslemätare. På vis kan man minska såväl utsläpp som bränsleförbrukning.
Sjöfarten står inför en stor utmaning att radikalt minska sina utsläpp av koldioxid och av miljö- och hälsoskadliga partiklar, svavel- och kväveoxider.
– Idag motsvarar sjöfartens utsläpp cirka elva procent av transportsektorns totala koldioxidutsläpp. Om vi ska klara av att reducera globala klimatförändringar och minska luftföroreningars effekter på människors hälsa måste vi arbeta med många metoder samtidigt, säger Fredrik Ahlgren.

Hur var det att disputera?
– Det kändes jättestort, i klass med ett bröllop. Efter disputationen blir man en del av akademin, man har tagit sitt körkort så att säga. Från början kändes det omöjligt att skriva en avhandling, jag trodde att man behövde vara supermänniska för att klara det och det är jag ju inte.
Avhandlingen lades fram den 13 december.  Nästa steg för Fredrik Ahlgren är att skicka in en ansökan om att bli befordrad till lektor. På Sjöfartshögskolan vill man ha kvar honom.

– Jag har sökt forskningsanslag från EU och från Energimyndigheten.Ramlar det in anslag har vi kanske råd att anställa en doktorand också, men det finns inga garantier – de flesta ansökningar går inte igenom. Annars går jag tillbaka till att undervisa sjöingenjörer inom maskinteknik, det är väldigt roligt.
– Jag har fått en del erbjudanden och har några trådar jag kan dra i. Hade det bara varit jag hade jag nog testat något annat, flyttat till ett engelskspråkigt land. Men jag har fru och barn i Kalmar, min fru jobbar också på universitetet och vi trivs bra här.
Fredrik Ahlgren inledde sin yrkesbana i det militära. I nio år arbetade han på 3:e ytstridsflottiljen och 1:a ubåtsflottiljen, det vill säga flottan, i Karlskrona.
– Jag kom dit när jag skulle göra lumpen och blev kvar i flottan i nio år till. Sedan var jag rätt trött på det och pluggade upp så att jag blev sjöingenjör. Jag har alltid varit intresserad av datorer och teknik.

Janne Adeen

Läs hela artikeln i Kalmar Läns Tidning/Nybro Tidning den 24 januari 2018