Från kor till fastigheter

  • DSCN6589

Magnus Andersson växte upp på en mjölkgård utanför Påryd. 1990 tog han över gården efter sin pappa och var då den tolfte generationen som brukade den. Gården finns kvar, men inte djuren och idag ägnar sig Magnus mest åt sina fastigheter i MA Bostad AB, när han inte bakar eller lagar mat.

Nybro/Påryd. CSF Fastighets AB förvärvades i december 2007 av Magnus Andersson, och har sedan sommaren 2008 det nuvarande företagsnamnet M.A. Bostads AB. Idag finns ett 50-tal lägenheter för uthyrning i Nybro, Tvärskog och Broakulla.
– Jag växte upp som yngst av tre syskon och eftersom mina äldre syskon redan flugit ut och hade annat för sig, medan bara jag var kvar hemma, blev det naturligt att ta över gården efter min far, eftersom vi redan drivit den ihop några år innan.
På den tiden var det en gård med djur, så Magnus var mjölkbonde i sin ungdom.
–Jag utbildade mig på Helgesbogymnasiet som då var naturbruksgymnasium och började jobba hemma, berättar Magnus som dock avvecklade mjölkdjuren 1995, för att istället satsa på den som skogsgård i kombination med entreprenad.

Gården som är på 360 hektar har gått i släkten ända sedan Gustav Vasas tid på 1500-talet och det är inte utan vördnad man tänker att släkten brukat den i hela 12 generationer.
– Att det blev entreprenad hör ihop med att jag körde grävmaskin, vilket jag fortfarande håller på med. Jag började köra snö för Kalmar kommun, åt Kalmarhem. En privatperson köpte sedan fastigheterna av Kalmarhem och frågade då om jag kunde tänka mig att bli fastighetsskötare, vilket jag kunde och höll på med det fram till 2006.

På så vis kom Magnus i kontakt med ett bostadsområde i Tvärskog med 36 lägenheter och köpte det året efter och startade därmed sin karriär som fastighetsägare och bostadsföretag. Snart fyllde han på med ännu en fastighet i Broakulla med sex lägenheter och 2014 köpte han en fin kulturfastighet av OG Ohlsson, på Gamla Stationsgatan 4 i Nybro, med åtta lägenheter och tre lokaler. Samma hus där såväl Nybro Tidning som Barometern idag finns inhyrda, plus en hårfrisör och en mataffär.
Det här affärs- och bostadshuset uppfördes 1959 med mycket höga äkthetsvärden och har tidstypiska material och detaljer av hög kvalitet. Fönsterpartier i teak och rostfritt, originaldörrar i tidstypisk utformning, fasadkakel och konstfullt utförda smidesräcken formgivna av Erik Höglund är några av byggandens kvaliteter.

Fastigheten ingår i stadens särskilt värdefulla byggnader med kriterierna äkthetsvärde, konstnärligt värde och personhistoriskt värde, i och med Erik Höglunds design. Eftersom Magnus själv inte bor i Nybro finns ett journummer dit hyresgästerna kan vända sig när han själv inte är anträffbar. Det går till ett bolag som sköter akuta ärenden.
– Eftersom jag jobbar lite på gården, kör grävmaskin ibland och vissa kvällar i månaden arbetar som ordningsvakt också, så kan man säga att mitt arbete och fritid går ihop. Det vill säga fritid under ansvar. I nästa vecka ska jag tillexempel på älgjakt i Dalarna och då blir det journumret som gäller. Idag kan man ju sköta mycket via telefonen också, menar Magnus, som trots sina tre olika arbeten också hinner med sina
intressen.

Ann-Heléne Thörning

Läs hela personporträttet i Kalmar Läns Tidning/Nybro Tidning den 15 oktober 2020