Från handbollsmålet till doktorsavhandlingen

  • IMG_2053

I fredags lade Mathias Karlsson vid ekonomihögskolan i Kalmar fram sin doktorsavhandling, Infinitely demanding entrepreneurship.
Kärnan i den är att entreprenörskap kan skapa ansvarsfull samhällsförändring, men att lyckas med det är ytterst krävande för de involverade personerna.
– Varje människa jag möter har något att lära mig, säger Mathias Karlsson.

Kalmar. Efter drygt sex år av hårt arbete kunde Mathias Karlsson härförleden skicka texten till tryckeriet.
– Det var ett speciellt ögonblick, jag kände djup lättnad, äntligen färdig. För innan dess var avhandlingen i mina tankar mest hela tiden. Även om jag hade semester och var på stranden med mina barn kunde jag börja fundera på om jag skulle lägga till något i texten, eller formulera om en passage. Avhandlingen har sina styrkor och svagheter och nu blir det ljuvligt att slippa tänka på den.

Mathias Karlsson är född och uppvuxen i Alstermo, gick i gymnasiet i Växjö och bor nu med sin familj i Kalmar.
– Ingen annan i min familj har doktorerat, få har läst på högskola. Så jag bryter ny mark, kan man säga.
Ett växande intresse för filosofi var den startpunkt som sedermera ledde fram till avhandlingen.
– För att få en mer systematisk överblick började jag läsa filosofi vid universitetet i Umeå. Sedan blev jag tillfrågad om jag ville jobba som projektassistent till en professor som hette Björn Bjerke. Han arbetade med socialt entreprenörskap. Vad är en social entreprenör och hur kan man använda sig av entreprenörskapet för att lösa samhällsproblem? Där började mitt forskningsintresse.

Sociala entreprenörer mäter inte vinsten enbart i pengar utan det handlar om samhällsnyttan. I sin avhandling har den forne handbollsmålvakten i Alstermo följt Ikeas Partnership with social entrepreneurs för att undersöka relationen mellan entreprenörskap och samhällsförändring. Kvinnorna som arbetar i de här sociala företagen tillverkar produkter vilka sedan säljs i begränsad upplaga i några av Ikeas varuhus.

Hans forskning visar att initiativet ger kvinnorna en chans att tjäna pengar och då sätter de sina barn i fungerande skolor samt möjliggör en social plats utanför hemmet.
Mathias Karlsson har också studerat vad det konkret innebär att försöka skapa samhällsförändring genom entreprenörskap. Vad gör man när man går till jobbet när ens arbetsuppgift är att skapa en mer hållbar värld?
– Svaret är att man måste utföra en massa olika aktiviteter som ibland även står i motsättning till varandra, vilket ställer höga krav på de anställda. Om inte ansvar och etik ges ett stort utrymme finns det en risk att man som entreprenör kör över andras sätt att leva och därmed agerar oansvarigt.

Janne Adeen

Läs hela artikeln i Kalmar Läns Tidning/Nybro Tidning den 4 oktober 2018