Folkhälsosamordnare i två kommuner

  • Lisa Hansson 1 kopia

Lisa Hansson har varit folkhälsosamordnare i Emmaboda i två år. Sedan i höstas är hon det också i Torsås.

– Jobbet känns viktigt och blir omväxlande, dels av arbetsuppgifterna och dels av att jag jobbar i två kommuner. Jag tror att jag kan trivas med det länge.

Lisa Hansson har även tidigare arbetat i Emmaboda kommun, bland annat i omsorgen och på särskola. Hon har också arbetat med kriminella ungdomar och missbrukare på ett behandlingshem. Dessutom har hon utbildat sig till beteendevetare på Blekinge Tekniska Högskola.

Att hon fick arbete som folkhälsosamordnare började med att hon när hon arbetade på Emmaboda kommun visade intresse för utbildningar som kommunen hade om psykosocial hälsa.

– Jag antar att personalkontoret fick upp ögonen för att jag var intresserad av de här frågorna. De såg väl också att jag hade högskoleutbildning. Så när tjänsten som folkhälsosamordnare I Emmaboda blev ledig fick jag frågan om jag kunde tänka mig att vikariera ett halvår fram till tjänsten skulle utlysas. När den sedan blev utlyst, sökte jag och fick den.

Det var för två år sedan. Men sedan i höstas är hon också folkhälsosamordnare i Torsås. De båda kommunerna delar tjänsten – och en del av problemen.

– Folkhälsa är ju ett väldigt vitt begrepp och kan beröra det mesta: det kan handla om jämställdhet eller brottsförebyggande frågor. För mig handlar det om att försöka arbeta förebyggande, att se vad kommun kan göra tillsammans med andra aktörer till exempel med polisen. Avsikten är att ge kommuninvånarna möjlighet att arbeta med sin fysiska och psykiska hälsa.

Joakim Carlsson

Läs hela artikeln i KLT/NT 5 april 2018