Folk som behöver lugn och ro få ska hänga i hägnet

  • kronwebb
  • hjortwebb

  • germundwebb

TORSÅS
De båda kronhjortarna ser fundersamma ut och går långsamt nära varandra, båda med sina blickar stint riktade mot oss.
– Det är inte ofta man ser dem på det sättet, säger Germund Eriksson lågt.
Detta är vad han tänker bygga en stor del av sin verksamhet på: Hjortar och naturupplevelser.
Glosebo ligger utanför Gullabo, långt från allt vad städer heter. Det är just det som Germund Eriksson försöker utnyttja. Avskildheten och naturen är ett argument för att företag ska komma dit och hålla konferenser, anser han.
– Vi kan ha skräddarsydda konferenser här när företagen vill syssla med teambuilding eller en styrelse behöver vara i fred och lägga upp en verksamhetsplan. Jag har platser så tio personer kan övernatta. Samtidigt som de kan få vara i lugn och ro, finns det internet och andra tekniska hjälpmedel som de kan behöva.
Svarar mot ett behov
Germund Eriksson är säker på att det finns ett stort behov av sådana ställen inom näringslivet. Den bedömningen bygger han på att han har ägnat mycket av sin tid på annat håll än på Stora Glosebo.
– I många år tillbringade jag 100 dagar per år med SAS, flög runt i Europa.
Han jobbade som rådgivare åt IT-företag. Det är bara det senaste året man ordnat konferenser och andra arrangemang på gården, som funnits i Germunds släkt ändå sedan år 1468. Han är själv född där.
– Jag har varit ute mycket i världen och det var roligt då. Men nu vill jag helst tillbringa min tid här.
Höll markerna öppna
Hjortarna kom till Glosebo för att Germund Eriksson inte ville att markerna skulle växa igen.
– De håller ner växtligheten när de betar.
Tanken att hjortarna också kunde vara dragplåster för att stressade företagsledare och naturintresserade ska söka sig till Glosebo, är en tanke som kommit med tiden.
Att ordna hägnet var en tämligen enkel sak, enligt Germund, om man nu anser att det är enkelt att sätta upp ett fem kilometer långt och 2,10 meter högt stängsel. Dessutom är det elstängsel högst upp.
– Det håller ute rovdjur. I den här trakten är det främst lodjur. Men det håller också vildsvinen borta, vilket är bra för annars skulle de förstöra miljön.
Inne i hägnet finns det numera bara lövskog.
–När det grönskar på sommaren blir det som en lummig park, säger Germund.
Måste ha flera ben
Ska man klara sig på att bedriva verksamhet på landsbygden, måste man ha flera ben att stå på, tror Germund.
– Det gäller att vara öppen för nya affärsmöjligheter.
Därför bedriver han en begränsad försäljning av hjortkött. Efterfrågan är stor.
– Men jag säljer inte stekar eller filéer för sig. Man får beställa i förväg en hel hjort eller en halv. Hela djuret ska tas tillvara. Det är en etisk fråga.
Närproducerat säljer
Att det är närproducerat tror han är ett starkt försäljningsargument. Inte minst hästköttsskandalen har fått folk att fundera över vad livsmedlen innehåller.
– Det finns ingen antibiotika, inga avmaskningsmedel eller mediciner, ingenting sådant i de här djuren.
Givetvis står det ”hjort” på menyn för de konferensdeltagare som kommer dit. Däremot får man inte komma dit och jaga hjort i hägnet.
– Nej, jag skjuter dem nästan alltid själv. Den enda typ av jägare jag brukar tillåta är de med kamera, naturfotografer som vill ta bilder.
Trivsel inte pengarna
Germund ägnar mycket tid åt jakthundar. Han har kurser där han utbildar hundar och ägare i viltspårning och eftersök. Dessutom är han med och gör eftersök med sina egna hundar när det har inträffat trafikolyckor i närheten.
– Det är ett viktigt arbete, men ersättningen är inte hög.
Med så mycket att syssla med samtidigt, finns risken att ständigt vara uppbokad. Men Germund menar att man kan få ledig tid om man har god planering.
När han nu som 59-åring satsar helt på verksamheterna han bedriver på sin gård och sina marker, är främst ambitionen att göra det han tycker är roligt.
– Lönsamheten lär bli liten. Men jag trivs med det och nu är det dags att bara göra det.
Joakim Carlsson