Ledare: Feltänkt med statlig skola

Alla tror nu att skolan och dess utveckling blir en stor valfråga. Det finns en lagstiftning i botten för skolan där riksdagen fattar beslut i övergripande frågor men i grunden så påverkar den lokala politiken skolan mest. Det är sunt att beslut fattas lokalt nära invånarna och föräldrarna. Man kan då föra en dialog med sina lokala politiker. Det är Kommunfullmäktige i varje kommun som fastställer ramarna för skola såväl som barnomsorg. Det är samma organ som beslutar om antalet skolor om man ska lägga ner eller bygga nya skolor.

Det är varje kommun som måste utvärderas på skolområdet i 2014 års valrörelse. Nu är det som vanligt så att det är ingen garanti att man har en bra skola för att man lägger mest resurser till denna verksamhet. Det beror till stor del hur man organiserar sin verksamhet och hur motiverade och kompetenta rektorer och lärare är. Min poäng är att i dag fokuserar man för mycket omkring rikspolitiken och för lite på den lokala skolpolitiken

Sedan kommer alltid diskussionen om att nu bör hela skolverksamheten förstatligas. En del debattörer är naiva och tror att en centralstyrd skola löser alla problem. Tycker alla att statens hantering av Arbetsförmedlingarna och Försäkringskassan är lysande exempel på hur man når goda resultat när staten hanterar verksamheten. Jag vill då inte misskreditera de som jobbar i dessa organisationer de har en omöjlig uppgift. Här kunde man snabbt nå en förbättring med ökad flexibilitet och en decentraliserad organisation.

Tänk tanken med en statlig skola. Statliga tjänstemän skulle då besluta om vilka skolor som skulle vara kvar vilka kommuner som ska ha gymnasieutbildningar och vuxenutbildningar. En statlig skola är helt feltänkt och en byråkratisering och centralisering av en viktig verksamhet. Det leder också till en kraftigt försvagad lokal demokrati.

Nya turer i Nybropolitiken

Så har min tidigare kollega Markus Lund på nytt avgått som kommunstyrelsens ordförande i Nybro. Oavsett politisk färg på KS-ordföranden är det inte bra med snabba byten på denna post. Även om jag talar i egen sak så anser jag att politikerna måste vara mer uthålliga. Många byten på ledande poster gör att det blir svårt att driva medborgarnas talan i en kommun. Det innebär ökat tjänstemanna styre och så blir det om politiken ligger lågt. Vem tar då ansvar inför väljarna i valen? I Nybro finns starka tendenser till att politiken lämnat många politiska arenor. När jag kom in i kommunledningen både i opposition och i majoritet var det ingen diskussion vilka som styrde kommunen det var politiken. Ibland blev det för mycket detaljer men det har med ledarskapet att göra. Detta är ingen kritik mot tjänstemännen, politiken har gett dem spelutrymmet och då tar man självklart detta.

Markus Lund är en driven politiker, med förkärlek för snabba beslut, ibland för snabba. Förra gången han fick hoppa in så fick han erbjudandet då man inte hade någon annan i socialdemokratin som kunde ta över. Är nuläget annorlunda? Vad jag förstår är det samma kandidater då som nu, det finns nog inte heller nu någon given efterträdare.

Under Markus Lunds tid genomfördes en förändring som förvånade många. Socialdemokraterna och Moderaterna bildade en gemensam allians och styr nu Nybro. Jag ser inget fel i samarbete mellan partierna även över blockgränsen. Men samarbetet i sakfrågorna mellan (s) och (m) har varit mycket dåligt för Nybros invånare. Det är ett problem när två betongpartier som därtill är helt okänsliga för opinionen samarbetar.