”Ett alldeles för coolt jobb för att kunna säga nej”

  • attachment 08.50.42

Regine Ullman har ett viktigt arbete för Kalmars framtid. Hon är projektledare för om- och utbyggnaden av reningsverket i Tegelviken, det som kommer att kallas Kalmarsundsverket. Att hennes och hennes kollegors arbete på Kalmar Vatten är betydelsefullt, är inget hon sticker under stol med.
– Vi är det viktigaste i staden. Utan oss kan den inte fungera.

KALMAR. Regine Ullman sitter i det blå kontoret på Kalmar Vattens område i Tegelviken och försöker förutse Kalmars behov av vatten och avloppsrening.
– En del av Kalmarsundsverket är att lyfta vår verksamhets status för att vi ska kunna bidra till det hållbara samhället. Idag är det ingen som tänker på oss när de spolar eller det uppstår problem. Den
synen ska vi ändra på.
Regine Ullman kommer från början från Tyskland. Innan sina universitetsstudier inom miljövetenskap ville hon göra en lärlingsutbildning och valde då att jobba som drifttekniker på ett avlopps-
reningsverk.
– Då visste jag att det var vad jag ville göra, att arbeta med avloppsvatten-
rening. Det har jag vetat sedan 1989. Civilingenjörsutbildningen blev med inriktning på vatten och markskydd.

Till Sverige kom hon när hon skulle göra ett examensarbete på Kalmar Vatten för 20 år sedan. Den ledde till en första anställning och efter det vände hon inte hem till Tyskland igen. Däremot lämnade hon Kalmar Vatten och var totalentreprenör på Läckeby Water och konsult åt WSP. Som konsult blev hon anlitad av Kalmar Vatten för att arbeta med
inledningen av projektet Kalmarsundsverket. När hon i det sammanhanget fick frågan om hon ville bli projektledare, behövde hon inte tänka efter länge.
– Det här är ett alldeles för coolt jobb för att jag skulle kunna säga nej.
Skälet till att hon anser att reningsverkets plats i samhället måste förändras är att ett miljövänligt samhälle inte kan förlita sig enbart på rening i slutet av avloppsröret, det som kallas ”end of pipe”-teknik.
– Ta mediciner. De ska inte slängas i toaletten, utan lämnas till apoteket. Det är en väldigt enkel förändring av vårt beteende för att miljöriskerna med våra utsläpp ska bli mindre och reningsverken ska fungera bättre. Men det kräver att vi höjer vår status i allmänhetens ögon så alla förstår att allt de stoppar i avfallet och avloppet påverkar jorden.

Den stora frågan för Kalmar Vatten är dricksvattnet.
– Om inte dricksvattnet som vi idag tar från grundvattnet fylls på i samma takt som vi förbrukar det, då har vi en obalans och det har vi idag med vattenbrist. Det bästa sättet att åtgärda det är att folk minskar sin förbrukning. Men vi kan också bidra genom att jobba för att man kan återanvända vattnet.
På Kalmar Vatten pågår en experimentverksamhet där man försöker rena
avloppsvatten till dricksvatten. Med hjälp av ultrafiltrering genom membranfilter får man bort alla partiklar ur vattnet,
genom granulerat aktivt kol får man bort oönskade organiska ämnen. Än så länge har man inte kommit till att vattnet är så rent att det kan användas som dricksvatten direkt, utan det man får fram kallas tekniskt vatten. Det
duger utmärkt att till exempel spola med i toaletten eller att duscha i, men man bör inte dricka det.

Joakim Carlsson

Läs hela artikeln i Kalmar Läns Tidning/Nybro Tidning den 6 juli 2017