En vandring genom tiden i Madesjö kyrkby

  • webby4
  • webbby
  • webby2
  • webby3

Mellan det gröna bladverket silar solen sina sista varma kvällstrålar. Platsen är kyrkogården i Madesjö och mot trappan in till kyrkan riktas minst hundra par ögon. Så står han där plötsligt med ett stort träkors i sin hand. Den helige Sigfrid!
Det är byvandring i Madesjö kyrkby ledd av hembygdsföreningens talesman Christer Wettborn som på ett minst sagt finurligt vis tar oss med genom historien.
Med megafon riktad mot munnen så att alla kan höra vad som sägs lämnar han över den till Den helige Sigfrid (Olle Madeland) som berättar om hur den första kyrkan uppfördes i Madesjö och hur folket där nästan sist av alla i denna landsända kristnades. Dåtid möter nutid.
Den tidigast kända kyrkan på denna plats var av trä. Den försvann i lågornas rov 1652 under en stor skogsbrand som ödelade stora delar av Madesjö och också krävde livet av ett helt dopfölje som brändes inne.
– En ny kyrka som var ett fuskverk byggdes upp och den stod i 100 år innan den första delen av denna kyrka efter ett sockenbeslut börja uppföras i gråsten 1753-1757. På 1930-talet byggdes den till som den ser ut i dag, förkunnade Den helige Sigfrid innan han lämnade över ordet till prosten Petrus Magni Stolpe (Reine Medelius) som just kom vandrade över kyrkogården och med myndig stämma berättade om hur kostsamt det förr i tiden var för kyrkan att hålla präster och annat fint folk med förtäring och uppehälle.
– Och värst var biskoparna med sitt evinnerliga rännande och visitationer, röt Petrus Magni, innan han övergick till att berätta om hur danskarna satte prästgården i brand och han och familjen i bara nattskjortan fick fly för att undkomma lågorna.
Christer Wettborn tackar de bägge prästerna och fortsätter byvandringen mot Klockarängen där klockstapeln fortfarande står kvar.
– När Gustav Eriksson sedemera Vasa kom till Kalmar blev det stora besvär för madesjöborna som fick betala höga skatter, berättar Christer Wettborn när plötsligt Nils Dacke (Torbjörn Qvist) dyker upp och håller ett brandtal inför folket. Strax får han sällskap av ingen mindre än Sven Krååk själv (Stig Olsson) som uppmanar folk till uppror och uppbåda motstånd mot de leda danskarna som härjar i bygden.
Vandringen fortsätter in i nutid fram till fyrvägskorsningen och före detta kommunhuset som numera bytt ut sin verksamhet mot lekskola. Det som kunde ha varit en helt vanlig måndagskväll, blev istället en resa genom tiden.

Ann-Heléne Thörning