En plats för möjligheter, utveckling och gemenskap

  • _MG_6357

När man pratar om arbetsmarknad och inkludering i Torsås kommun tänker de flesta nog på arbetsmarknadsenheten Vågen. Det är i alla fall vad Johan Ceedigh ofta får höra. Men området är så mycket mer. Johan Ceedigh vet, han är nämligen enhetschef för arbetsmarknad och inkludering.

Bergkvara. På den stora gården i Bergkvara där det för många, många år sedan bedrevs lantbruk med bland annat kor, pågår idag en helt annan verksamhet. De gamla ladorna står visserligen kvar, och spåren efter gården är många. Men arbetets fokus rör inte längre djur, utan människor. Det är här Torsås kommuns integrationsenhet och arbetsmarknadsenhet håller till, och har skapat en plats med möjligheter för alla. Bland annat med second hand-butiken Vågen. Mitt i allt har enhetschefen Johan Ceedigh sitt kontor.
– Jag är verkligen på plats i verksamheten, säger han.
Verksamheten han syftar på förknippas ofta med arbetsmarknadsenheten Vågen. Och det i sin tur med second hand-butiken, caféet och verkstaden. Men det handlar om mycket mer än så.
– Framför allt är det tre enheter. Vågen, som omfattar praktikplatser, rehabilitering och visstidsanställningar. Vuxenintegrationen som håller till i en lägenhet på gårdsplanen, säger Johan Ceedigh och pekar ut genom fönstret på en röd byggnad.
Och så nämner han samverkanshuset som håller till i Söderåkra.
– Samverkanshuset har hand om alla projekt som ligger inom socialförvaltningen. De riktar sig till de flesta målgrupper, allt från ungdomar till nyanlända.

Projekten och arbetet skiljer sig en del åt, men gemensamma nämnare är att man arbetar med kartläggning och handlingsplaner för individer. Och målet är att få ut människor i
arbetsmarknaden, eller i utbildning.
Det har gått 2,5 år sedan Johan Ceedigh kom till enheten. Då närmast från en tjänst som koordinator på dåvarande asylboendet i Söderåkra.
– Det var ett kul arbete som jag trivdes bra med. Jag har mycket nytta från den tiden nu.
Under åren på boendet lyckades han hjälpa ett 60-tal personer att få en meningsfull sysselsättning.
– Arbetet som koordinator öppnade upp mina ögon för sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor. Man märkte hur viktigt det var för folk att komma ut, prata väder och vind, dricka kaffe och få det sociala, säger Johan Ceedigh.

När han såg att det fanns en ledig tjänst som enhetschef för integrationsenheten sökte han den. Dels tyckte han det lät intressant, dels hörde han från många att ”tjänsten skulle passa honom bra”.
– Och så hade jag förmånen att få den, säger han och ler.
Idag arbetar nio kommunanställda på Vågen och integrationsenheten. Dessutom består Vågens verksamhet även av många aktiva, det vill säga de som har en visstidsanställning, praktikplats eller rehabiliteringsplats. Personer med helt olika bakgrund, och helt olika förutsättningar.
– Det som är gemensamt för alla är att de kommer hit genom en myndighet. Det kan vara via till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Frivården eller IFO, individ- och familjeomsorgen.

Det är inte heller helt ovanligt att personer själva tar direktkontakt med Johan Ceedigh och hör sig för angående en praktikplats.
– Det är spännande, för då vet man att det finns en hunger att vilja göra något. Och så blir jag glad att man ser Vågen som en bra arbetsplats. Som något positivt som kan leda till något, säger enhetschefen och tillägger.
– Vårt motto som vi arbetar efter är just att ”det ska leda till något”.
Däremot får han inte själv ta in personer. Men han ser alltid till att personen i fråga får kontakt med en aktuell myndighet, och på den vägen beviljas en plats i verksamheten.
För tillfället är 19 personer inskrivna på Vågen. Och ytterligare fyra är på väg. Johan Ceedigh är noga med att betona orden för tillfället. På den här arbetsplatsen kan det nämligen svänga snabbt.
– Det är förändringar hela tiden. Det slutar deltagare då en del går vidare till annat, och det kommer nya. Vissa veckor kan det vara ett nytt ansikte i veckan, ibland två. Gruppen förändras ständigt.
En del stannar bara en vecka, för andra kan det handla om ett år. Eftersom hela verksamheten anpassas efter individer gäller det att se möjligheter.

Lina Watanen

Läs hela reportaget i Kalmar Läns Tidning/Nybro Tidning den 14 juni 2018