En landsortspräst i Kinas megastäder

  • anders

Prästen Anders Johansson är tillbaka i Kalmar efter tre år i Hongkong. Men han flyttar inte hem till det gamla vanliga.
– Nu bor vi inne i stan och jag jobbar i Lindsdal. Innan bodde vi i Lindsdal och jag arbetade i domkyrkan i Kalmar.

LINDSDAL. Vid gudstjänsten i Förlösa kyrka i söndags hälsades Anders välkommen som kyrkoherde i Förlösa-Kläckeberga församling. Det hör till traditionen att när en ny kyrkoherde tillträder i en församling kommer alltid
biskopen och leder själva mottagandet. Därför närvarade biskop Fredrik Modéus från Växjö.

– Jag vill med de goda krafter som finns i församlingen arbeta vidare för en öppen och frimodig kyrka som präglas av glädje,
engagemang och delaktighet, säger Anders Johansson.
En höstdag 2014 flög Anders Johansson, hustrun Kerstin och parets yngsta barn, dottern Hanna, till Hongkong. De två sönerna Simon och Rasmus var ute på äventyr på andra håll i världen, i Australien och Kanada närmare bestämt. Simon som volontär vid Svenska kyrkan i Sydney och Rasmus pluggade ekonomi i Moncton.
– Jag ska inte säga att det var en kulturchock att komma till Hongkong, men det var absolut en förändring mot att bo på Förlösavägen. Det tog några månader, ungefär ett halvår, innan vi hade vant oss. Hongkong är mycket välordnat vad gäller transporter och administration, men allting var nytt. Det var massor av dokument och man visste inte var man skulle hitta olika saker. Dessutom var det få som talade engelska i det område där vi bodde. Men vi kom att trivas väldigt bra.

Svenska kyrkan har inga egna lokaler i den delen av världen utan samverkar med lokala församlingar och svenska ambassaden.
– I Hongkong hyr vi ett kontor ganska centralt i ett hotellkomplex. Där var det lätt att få låna kyrkor. I Shanghai var vi i en lokal kinesisk kyrka och i
Peking har vi varit på ambassaden.
Anders Johanssons arbete bestod av vara tillsammans med de svenskar som finns på plats. Han ledde gudstjänster i Shanghai, Peking och Hongkong, höll konfirmandundervisning, dop, vigslar och enskilda samtal. Hustrun Kerstin jobbade halvtid som assistent i Svenska kyrkan och sedan som lärare på de två svenska skolor som finns i Hongkong.

Taiwan låg egentligen inte inom Anders Johanssons arbetsområde, men när de hörde av sig därifrån ställde han upp.
– Jag åkte dit en gång per termin. Men till Peking och Shanghai har jag varit iväg ungefär en vecka per månad och träffat svenskar som bor där. Samtalen kretsade kring tro, men vi talade också om hur det är att leva i den miljön. Man är långt hemifrån, det kan vara en slitig tillvaro, många som flyttar dit jobbat hårt och intensivt.
I Hongkong bor 2 000 svenskar, i Shanghai något fler, men ingen vet exakt hur många. I Peking rör det sig om 1 500 svenskar.

Janne Adeen

Läs hela reportaget i Kalmar Läns Tidning/Nybro Tidning den 7 september 2017