”Det här är ett sätt att leva. En livsstil”

  • Ulf och Lars-Ivar kopia

Förra året firade koloniområdet Jordgubben 100-årsjubileum. Det kan man göra i år också och nästa år.

Det är tätt med jubileerna på koloniområdet Jordgubben. Området firade 100-årsjubileum förra året, men det kan man göra även i år och nästa med, om man har lust.

– De första arbetena här gjordes 1917, området delades upp i lotter och man stakade ut vägar och forslade bort sten redan
under hösten. Men arrendet var egentligen inte klart förrän 1918. Det fanns redan ett koloniområde i Tallhagen och där var Jordgubben med från början, men 1919 bröt man sig ur och bildade under kuppartade förhållande eget. Så själva föreningen är från 1919,
berättar Ulf Bergman.

Han är veteran på koloniområdet. Redan 1963 köpte han tillsammans med sin mor sin kolonistuga och sedan 1994 har han varit föreningens sekreterare och historiker.

– När jag blev sekreterare fick jag sju banankartonger och 20 pärmar med information om området, berättar han.

På föreningens hemsida ligger en grundlig historik på över 100 sidor över koloniföreningen som Ulf Bergman skrivit. Där kan man läsa att när Jordgubben grundades låg området långt från staden och kallades för ”Olles åker” efter den dåvarande
arrendatorn.

Tankar på att bilda koloniområden hade funnits ett tag. Redan 1910 tog Kalmar stad beslut om att ställa mark förfogande om det fanns intresse.

– 1917 var det sista året människor svalt ihjäl i Sverige. Intresset för koloniområden var kanske inte så stort åren innan, men under kriget ville många ha mark att odla på. Främst behövde man mark till att odla potatis, säger Ulf Bergman allvarligt.

– Det var en fråga om att överleva, flikar Lars-Ivar Jönsson.

Joakim Carlsson

Läs hela artikeln i KLT/NT 2 augusti 2018