Ledare – Det gröna Sverige

Sverige är ett fantastiskt land inte minst denna sommar. Bra väder för alla semesterfirare med möjligheter till sol och bad. Vi har fortfarande ett grönt landskap då det också kommit regn och det kan också göra bönderna glada. Landskapet visar sig från sin bästa sida med frodig grönska.
Sveriges invånare generellt har sett aldrig haft det så bra som i dag! Vårt land har klarat sig bättre än många andra länder i Europa. Vi har ingen inflation men ändå tillväxt. Det finns möjligheter i vårt land att i fri konkurrens bedriva verksamhet och skapa jobb. Det vi kan notera är att de nya jobben skapas i småföretagen. Vi har också ett hyggligt skyddsnät för de som permanent eller tillfälligt har svårt att klara sitt uppehälle. Under åtta år har Alliansregeringen gjort ett bra jobb och lotsat landet på rätt väg.
Det finns fortfarande människor i vårt land som har det jobbigt socialt och ekonomiskt. I många fall de som saknar jobb, har låg pension eller har sociala problem. För de som anställer unga så har den sänkta arbetsgivaravgiften och resturangmomsen haft stor betydelse, tror någon att det blir fler ungdomsjobb om detta tas bort? De som har det allra jobbigast är nog ändå de som tvingas fly till Sverige från krigshärjade områden. Här finns fortfarande mycket att göra med insatser för dessa grupper både de som redan bor i vårt rika land och de som kommit hit nyligen.
Trots att Sverige mår bra så finns det partier som svartmålar landet. Visst oppositionspartiernas roll är att visa på brister. Sverigedemokraterna är värst på att svartmåla men vänsterpartierna är inte heller dåliga i detta avseende. Det finns risk att vi får kaos i landet efter valet. Tänk tanken med ett förstärkt SD att Fi kommer in i Riksdagen och att de fyra vänsterpartierna blir större än Alliansen. Vilka vill ha ett sådant Parlament? Vill väljarna ha ordning och reda, goda finanser ett tryggt och grönt samhälle med fler framtidsjobb då är en fortsatt Alliansregering med ett starkare Centerparti det bästa alternativet.
Fastighetspaketet igen!
I Nybro finns inget Allianssamarbete. Moderaterna kör hårt tillsammans med socialdemokraterna, SPI och MP. Fastighetspaketet är en dålig affär för Nybros invånare det har nog alla noterat, förutom ledamöterna i fullmäktige för de ovan nämnda partierna. Vad som är lika tråkigt att man fortsätter att mörka beslutet ingen redovisning av hyror, skallkrav mm. Vem tar besluten i Nybro Kommun det är dags att de folkvalda återtar sin rätt att i dialog med invånarna, organisationer och näringslivet ta besluten under öppna former.
Till sist besök Nybro Hembygdsförening och Qvarnaslät pärlan i Nybros gröna oas. Där kan Du dricka kaffe, bese Industri- och fågelmuseet och få en avkopplande stund. Kom gärna på måndag eftermiddag då serverar vi våfflor, sista möjligheten denna sommar.

Stig Davidson