”Det behövs rutiner och ett långsiktigt perspektiv”

  • medman_MG_4383 (kopia)

Efter två år som ordförande för Rädda Barnens lokalavdelning i Kalmar lämnar Monica Edman nu över till nya krafter.

– Jag tror inte att man ska sitta för länge på samma plats, säger hon.

En gråmulen dag som den då vår tidning träffar Monica Edman är det lätt att längta efter värme och sol. ”Kalmar är ingen vinterstad”, konstaterar både undertecknad och Monica.

– Nu längtar jag efter lite värme, så man kan börja fixa trädgården. Men visst, det behövs regn också,  säger Monica.

Sista åren har för hennes del inneburit mycket arbete med Rädda Barnen. För två år sedan valdes hon nämligen till ordförande för lokalavdelningen i  Kalmar. Då som helt ny medlem.

– Jag blev uppraggad av en väninna som var medlem, ler Monica.

Hon blev intresserad, gick med och blev ganska snart valberedningens kandidat till ordföranderollen. En roll hon också fick, och tog sig an.

– Innan jag tackade ja undersökte jag förstås vad arbetet innebar. Och efter att jag blev vald har jag haft god hjälp av Gun Dombrowsky, som innan varit ordförande i många år. Hon har varit otroligt bra som back up, hon ser aldrig några omöjligheter.

Att få folk att ställa upp ideellt är ett problem som många föreningar idag brottas med. Så även Rädda Barnen.

– Vi ökade antalet medlemmar med 77 personer förra året. Nu är vi uppe i över 800 medlemmar.

Hon ser glad ut, men samtidigt lite bekymrad.

– Det är fantastiskt att vi ökar, men det gäller också att få folk att ställa upp. Och det är inte det lättaste.

Hon tror att man måste tänka lite annorlunda, se nya möjligheter och nå ut mer via sociala medier.

– Viktigast är att alla kan vara med under sina egna förutsättningar. Någon kanske kan ett par timmar i veckan, en annan några timmar var fjortonde dag. Men allt arbete är lika mycket värt.

För själva viljan att hjälpa till är hon övertygad finns hos människor. Det gäller bara att hitta tid, samt former som passar olika människor.

Mest tid som ordförande har lagts på arbetet med ensamkommande barn och ungdomar.

– Staten delade ut Sidamedel förra våren till Rädda Barnen, Röda Korset, Kyrkan för att stötta de ensamkommande de ungdomarna, säger Monica  Edman.

Lina Watanen

Läs hela artikeln i KLT/NT  14 mars 2019