Den långa vägen till ett nytt svinstall

  • Cecilia & Matswebb

LJUNGBYHOLM.

Det kan bli  ett nytt svinstall på Holmsbergs gård. I så fall fördubblas produktionen från 630 suggor plus slaktsvin till 1 190.
Men vägen dit har varit lång och gått upp till sista instans, Miljööverdomstolen. När bygget nu är gång efter ett års fördröjning är Mats och Cecilia Olsson som äger Holmsberg en aning desillusionerade.
– Man tror att det finns en lag och den gäller. Men det är väldigt tänjbar, säger Mats Olsson.

Egentligen har han och Cecilia lagt det hela bakom sig och vill se framåt. Samtidigt märker man på engagemanget hos dem när de berättar historien om det fördröjda tillståndet att det är något som upptagit mycket av deras tid och tankar under lång tid.

– På ett sätt kan man säga att det stärkt oss tillsammans i att vi ska gå framåt. Jag är sådan att ser jag ett mål framför mig, ska jag bara fram till det. Min fru är mer förståndig än jag och brukar hålla tillbaka mig när jag ska framåt. Men när de överklagade fick jag direkt hennes stöd, säger Mats.

Cecilia tycker att det hela handlade om förnuft.

– Det måste ju kunna ske någon utveckling på landsbygden också.

Hårda villkor

Mats och Ceclia följde lagen. De skickade ut information till grannar och annonserade om vad som skulle ske. En enda person hörde av sig. Det var en boende i Ljungbyholm gård som frågade om utbyggnaden skulle påverka orten. Det skulle den inte. Länsstyrelsen gav sitt godkännande

– Det var hårda villkor i tillståndet. Vi var tvungna att bygga om befintliga stallar. För att det ändå skulle gå fort beslöt vi att inte överklaga det. Dessutom måste vi minska utsläppen av fosfor och ammoniak.

Kunde ha betalat bort överklagandet

Eftersom det inte kom några reaktioner, anställdes till och med djurskötare för att man skulle ha personal redo när bygget var klart. Men sista dagen innan beslutet skulle vinna laga kraft, kom det in två överklaganden, ett från en privatperson och ett från Naturskyddsföreningen i Kalmar län.

– Privatpersonen var en granne som höll på att flytta härifrån. Den personen begärde pengar för att dra tillbaka sitt överklagande. Man tycker ju att det ska finnas något verkligt skäl för att överklaga, men vi hade kunnat betala dem och de dragit tillbaka det. Det fanns inget hinder för det, enligt Miljödomstolen.

Så småningom avvisades den före detta grannens klagan i Miljööverdomstolen då personen inte ansåg vara sakägare.

– Men de behövde inte betala ett öre. Däremot har det varit kostsamt för samhället och gett oss rättegångskostnader.

Oväntad smäll

I Miljödomstolen förlorade Mats och Cecilia. Det var för dem oväntat och nedslående.

– Då fanns bara en instans kvar, Miljööverdomstolen. Där måste man först söka prövningstillstånd. Vi frågade runt om vi borde göra det och fick olika svar.

Svårt hitta rätt kompetens

Mats och Cecilia Olsson tog inte juridisk hjälp. En rådgivare på Hushållningssällskapet stöttade dem, men annars var det svårt att hitta den kompetens de behövde.

– Det är inte så många som kan det här. Man kunde fråga två med samma utbildning och kompetens om en sak och få två helt olika svar. En jurist som påstods var hemma på området sa att vi aldrig skulle få prövningstillstånd. En annan sa att om vi begärde förhandlingen skulle det förlänga processen med ett år. Det förlängde det inte med en enda dag.

Faktafel i domen

I Miljödomstolen hade ärendet avgjorts efter en föredragning. Det innebär att en tjänsteman redogjort för ärendet och sedan hade domstolen tagit beslut. Mats och Cecilia hade trott att de skulle vara med och förklara det de vill göra muntligt, men så avgörs normalt inte ärenden.

– Men vi såg ju att det var faktafel i domen. Det stod att vi transporterade gödsel 15 kilometer och en rapport som visar att forsforhalten i Ljungbyån sjunkit var inte ens nämnd.

Seger med 10–0

Man kan dock begära förhandling, då man muntligen får lägga fram sin sak också. När Miljööverdomstolen gav prövningstillstånd begärde paret Olsson förhandling och syn, att domstolen skulle komma ut och se hur det såg ut i verkligheten.

– Efter förhandlingen kändes det som om vi vunnit med 10–0. Det blir något helt annat när man själv lägger fram synpunkter än när andra tolkar dem, säger Mats Olsson.

Godtycklig tillämpning

Han är bekymrad över rättsäkerheten och menar det finns ett stort utrymme för godtycke. Att det funnits enskilda personer på länsstyrelsen som var emot utbyggnaden har spelat en stor roll, menar han.

– Jag tror att de som från början hade hand om det här inte ville ha en storskalig djurproduktion. Då finns det många olika sätt att angripa det på.  Det beror på handläggaren personliga uppfattning, om de vill ha det eller inte. Samtidigt ska man påpeka att 95 procent av de vi varit i kontakt med varit positiva till oss. Det har känts som en strid mot ett fåtal personer. Men det har varit mycket tyckande och lite fakta.

Inre drivkraft

Nu kan bygget av svinstallarna bli av, en investering på omkring 60 miljoner kronor. Upphandlingen pågår. Det är ännu inte klart att den blir något bygge.  Men viljan är stark hos Mats Olsson.

– Sådant här handlar om en inre drivkraft. Det blir mer arbete och vi är så gamla att om det blir mer pengar hinner vi inte ta del av dem. Men det blir väldigt bra och det är vad det handlar om. Att man vill utveckla och gå framåt är drivkraften.

Joakim Carlsson