De minns möbelindustrins storhetstid

 • Tre män som vuxit upp i Sandslätt i Alsterbro är Janne Rudhamn, Östen Gustavsson och Ove Aronsson. De har alla minnen från såväl Sandslätts möbelfabrik som senare också Alsterbro möbeltillverkning.
  mobelfabrik
 • ove

  Ove Aronsson med en specialbeställd lampa/rökbord, tillverkad i Sandslätts möbelfabrik.

 • bläsen

  Östen Gustavsson och hans bror Frank, körde transporter med häst och vagn. Under kanalbygget på 1940 talet betalades tre kronor i timmen för både häst och man. Här är det Frank som kör hästen som hette Bläsen.

 • Sandslätt

  Ett foto från 1940 på personalen på Sandslätts möbelindustri. Tredje man längst upp från vänster är Ove Aronssons pappa Martin och tredje man på nedre raden till höger hans farbror Henning. Längst ner till vänster sitter Janne Rudhamns far Rudus Johansson.

Runt 1940-talet blomstrade Alsterbro.  Som mest hade man drygt 100 anställda och var en av landet stora producenter av stilmöbler.

En av anledningarna var att det i Sandslätt i utkanten av Alsterbro hade byggts upp en hel träindustri som i sin tur gav ringar på vattnet och skapade andra kringproduktioner, som förutom att de gav människor jobb också lockade till expansion och framtidsutsikter. I nästan 100 år levde träindustrin, men sedan blev det tvärstopp. Tre män som vuxit upp i Sandslätt i Alsterbro är Janne Rudhamn, Östen Gustavsson och Ove Aronsson. De har alla minnen från såväl Sandslätts möbelfabrik som senare också Alsterbro möbeltillverkning. Janne jobbade själv i fabriken som ung, Oves pappa jobbade på Alsterbro möbelfabrik, liksom Östen som var där i 37 år.

De träffas för att för Nybro Tidning/Kalmar Läns Tidning försöka reda ut begreppen runt den träindustri som en gång tillsammans med glasbruket, var Alsterbros hjärta och födkrok för de familjer som fick sin försörjning där.

– I 1900-talets början fanns ingen träindustri i Sandslätt. Först uppstod ett bobinverk, sedan ett sågverk med kvarn och jag tror att det var 1910 som Linus Karlsson var verkmästare och delägare i möbelfabriken och den som startade det hela, säger Ove Aronsson.

Enligt en muntlig tradition som också från en del skriftliga uppgifter, skall ett pappersbruk ha startas i Alsterbro redan under den senare hälften av 1700-talet. Säkert är att Rosenströms pappersbruk i Sandslätt startades på den södra åstranden 1819. Brukets verksamhet tycktes ofta ha gått på sparlåga och lades ner under 1840-talet.

Under samma tidsepok ska tidvis, också ha funnits både vadmalsstamp, benstamp och salpetersjuderi i Sandslätt.

En snickerifabrik byggdes senare och i slutet av 1800-talet fanns kvarn och sågverk på platsen för Alsterkvarn, det vill säga där möbelfabriken kom att ligga. Där Sandslätts kvarn legat fanns ett sågverk. I en tidningsannons från år 1900 står det att sågverksamheten i Sandslätt hade utökats med ett hyvleri som tillverkade spontade brädor, dörr och fönsterfoder, lister och annat. Förmodligen var detta samma hyvleri som i början av 1900-talet drevs tillsammans med sågen och kvarnen vid Alsterkvarn som ägdes och drevs av ägaren till Sandslätts gård, Emil Jonsson, med hjälp sonen Elof och ett par anställda. Han drev kvarn-och trävarurörelsen fram till 1918, då han tillsammans med Linus Karlsson och N O Karlsson från Grönskåra, startade möbeltillverkning. 1919 omnämns verksamheten som Sandslätts Möbelfabrik, men redan 1920 lämnar Elof Jonsson firman varpå Linus Karlsson och N O Karlsson tillsammans med andra bolagsmän bildar Sandslätts Möbel & Industri AB. Två år senare lämnar också N O Karlsson fabriken och efterträds av Axel Barklund.

– Han kom från Finland och på 1930-talet kom hans son Folke in i bilden. Han blev disponent, berättar Janne.

Konkurrerade med NK

Men så 1929 brann Sandslätts möbelfabrik ner till grunden och de anställda fick åka till Ruda för att fortsätta produktionen som i huvudsak var möbler av hög kvalitet.

– De hade bildhuggare och det var lite av deras signum, säger Ove och visar en stol i flambjörk från 1930-talet. Fabriken byggdes snabbt upp igen och utvecklades allt mer.

Det var efter detta som den stora fabriksbyggnaden i trä uppfördes. Med den gamla fabriken fanns ett turbinhus på södra åstranden, som också brann ner. Av försäkringshandlingar från 1919 framgår att det fanns två vattenturbiner och att man producerade elektricitet för belysning i fabriken och elektricitet till lyset i Sandslätts gård. Efter branden 1929 uppfördes ett nytt kraftverk på samma plats som det gamla turbinhuset och den finns fortfarande kvar, liksom lämningarna av den gamla dammen. Det nuvarande kraftverket uppfördes av Sandslätts Möbel& Industri AB 1944-45 på den norra stranden och då fick det grävas en cirka 350 meter lång intagskanal fram till kraftstationen för att på så vis öka fallhöjden.

Sandslätt hade en bra fabrik, ett stickspår och ett kraftverk.

– Som mest hade man på 1960-talet drygt 100 anställda och var en av 1900-talets stora producenter av stilmöbler i Sverige. Även biografstolar tillverkades och Alsterbro blomstrade.

– De var störst i Sverige och konkurrerade bara med NK, berättar Ove.

1960 ändrades Sandslätts möbelindustri till Sandslätts Bruk AB.  Sedan övergick man alltmer mot att tillverka inredningar, men man fortsatte samtidigt möbeltillverkningen. Fabriken växte och kring den växte ett litet brukssamhälle fram.

50-talet bjöd på strålande tider

Men så 1975 lades företaget ned och stilmöbeltillverkaren Alsterbro Möbler övertog både fabrikslokalerna och kraftverket. Bolaget gick i konkurs 1996. Men möbelsnickeriet på platsen var igång fram till 2004.  2006 såldes fabriken till en plastvarutillverkare, men någon produktion kom aldrig till stånd. Efter ännu en försäljning används fabrikslokalerna idag för bildemontering.

Däremot är kraftverket fortfarande i drift och har i princip alltid varit det.

– Det byggdes bostäder på 40-talet och vi fick en egen affär i Sandslätt. 1947 byggdes också den första röda längan för arbetare. Det var Folke Barklund som låg bakom det. På 60-talet fanns ett försäljningskontor på Drottninggatan 80 i Stockholm, säger Östen.

Alsterbo möbler startades 1946 av Sture Strand och Sven Bjerkenfors, som efter två år sålde sin del till Tage Bjarnehall, som sedan var kvar till slutet. Även denna fabrik hade egen tillverkning av stilmöbler med duktiga bildhuggare och tapetserare.

På 50-talet var det strålande tider och många kunde skaffa egna hem. Jannes pappa var med och byggde de tio hus som bildar ett eget område i byn.

– Vi flyttade in i december 1959 och då var expansionen i fabriken fortfarande stor, menar Janne som precis som alla andra i byn fick en chock när det stod klart att fabriken gått i konkurs. Det var något som bara inte kunde hända. Själv tror han att det berodde på att fabriken höll alldeles för låga priser. Andra säger att det berodde på att arbetarna var för noggranna. 1975 var sagan om Sandslätt och Alsterbro möbler all och sedan 1996 har fabriken i Sandslätt bara fått stå och förfalla.

Ann-Heléne Thörning

Bildtext: Tre män som vuxit upp i Sandslätt i Alsterbro är Janne Rudhamn, Östen Gustavsson och Ove Aronsson. De har alla minnen från såväl Sandslätts möbelfabrik som senare också Alsterbro möbeltillverkning.