Ledare: Dags för Nära vård

Om några veckor är det val och många viktiga frågor står på spel. Här i vårt län har det de senaste åren pågått en allt större centralisering och koncentration av vården. Det betyder till exempel att den som bor på Öland får åka till Kalmar för att kunna komma till sin psykiatrimottagning eftersom det så kallade Ölandsteamet finns i Kalmar, det är en mycket märklig ordning.
Om man till exempel bor i Alsterbro, Påryd, Gullabo eller Vissefjärda så har man idag ingen sjukvård tillgänglig utan som medborgare måste man åka till närmaste Hälsocentral på någon av de större orterna. Det gör att för enkla sjukvårdsinsatser får man åka många mil. Resorna tar långt mer tid än själva insatsen att ge ett blodprov, göra en blodtrycksmätning eller enklare omläggning. Detta är en utveckling som det nu är dags att vända, och det går med lite politisk vilja och samarbete med kommunerna.
Min och centerpartiets idé är ganska enkel. Landstinget måste sluta avtal med kommunerna om att ge möjlighet för medborgare på mindre orter att för vardagliga enkla sjukvårds insatser kunna stämma möte med en kommunsjuksköterska. Var man möts kan vara beroende på omständigheterna, det kan vara på ortens äldreboende, det kan vara någon annanstans. Landstingets insats blir att ersätta kommunen för de insatser som görs. För patienterna runt om i länet sparar man mycket tid och gör vardagen lite enklare. Dessutom skapar det lite större trygghet och känsla av jämlik vård i hela länet, eftersom vården kommer Nära.
Det märkliga är att den rödgröna majoriteten i landstinget vägrar att ens pröva denna modell. Man har sagt Nej flera gånger. Därför är det så att om du vill se mer av Nära vård på orter som Alsterbro, Påryd, Gullabo eller Vissefjärda behöver du välja bort det rödgröna gänget och välja Centerpartiet i valet den 14 september!

Christer Jonsson (C), landstingsråd