Dags att dra streck i debatten

Krönika

Aparta ytterlighetsfrågor som vi aldrig kommer driva har under en tid kommit att dominera i debatten om Centern. Vår grund är en jordnära och folklig liberalism som förenar rättvisa med egenmakt. Centerpartiet har en uppgift att driva på alliansen. Vi driver en politik för att stärka Sveriges konkurrenskraft i ett läge av global ekonomisk kris. Vi driver på i klimatfrågorna och vi driver stenhårt en politik för utveckling och tillväxt i hela landet, både stad och land.

Idéprogramsgruppen presenterade ett förslag innan jul, och nu ska förslaget förädlas av medlemmar, partistyrelse och stämman i mars. Centerpartiet är en äkta folkrörelse, där partiledaren inte dikterar ändringarna i ett programförslag utan det är de förtroendevalda som beslutar. Detta är politik när den är som bäst, en fri, demokratisk diskussion om ideal och principer. Men, det som kommit att dominera bilden är aparta ytterlighetsfrågor, exemplifierat med månggifte, förändrad arvsrätt och skolplikt. Frågor som vi aldrig har drivit och inte heller kommer att driva. Jag känner att vi nu kommit till en punkt då ett streck måste dras i debatten för att inte oklarheter ska skapas.

Centerpartiet är liberalt. Vi är decentralister. Vi har våra rötter i vanligt folks kamp för frihet och rättvisa. Partiet grundades för drygt hundra år som ett upprop för de eftersattas rätt mot överheten. Det moderna Centerpartiet formades i samband med ATP-striden på 50-talet med ökat fokus på individuella val, miljö och decentralisering. Inget parti är så tydligt mot regleringar och socialism och har en så grundmurad tro på människors behov av att kunna forma sin egen tillvaro.

Låt mig också vara väldigt tydlig med att vi ärinte och kommer aldrig att bli libertarianer, eller nyliberaler. Vi tror på ett gemensamt ansvar för att ge alla maximala chanser i livet, för att utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat. Läraren som öppnar världar av kunskap åt elever från hem utan studievana, terapeuten vars rehab hjälper den sjuke att stå på benen, kommunalrådet som lockar företag till kommunen de är fundamentala hjältar i Centerpartiets värld.

Det gemensamma ansvaret låter sig inte bara delegeras till byråkrater. Därför är centerpartister föreningarnas, kooperationernas, biståndsorganisationernas, företagarföreningarnas, studieförbundens och friskolornas ryggrad varthän vi vänder oss. Makt måste decentraliseras till den nivå där människor kan påverka. Den jämlika skolpengen, vårdpengen och arbetsförmedlarpengen är vår nyckel för att förena rättvisa med egenmakt.

Det är från Läckeby, Gullabo och hundratals liknande orter som vi hämtar kraft och idéer. Där är det självklart att både ta för sig och att bry sig om andra. Det är grunden i den folkliga och jordnära liberalism som är Centerpartiet.

Anders Åkesson