Centerpartiets idéprogram

Ledare

Det finns en uppfattning i opinionsteorin att det är bra att synas. Det är det nog om det är i bra frågor. Håkan Juholt (S) dominerade debatten men partiet rasade i opinionen. Centerpartiet har dominerat den politiska debatten efter det att man presenterade förslaget till nytt idéprogram. Efter presentationen blev det starka interna reaktioner in partiet och medial uppmärksamhet kring några tokigheter i förslaget. Ledningen och partistyrelsen i Centerpartiet har ett ansvar för tillsättning av arbetsgruppen och hanteringen när gruppens förslag skickades ut på remiss.

Centerpartiets framtid ligger inte i att profilera en liberal framtoning. Nu är det ett annorlunda samhälle inför valet 2014 men något kan Centern lära sig av 1970-talet. Under 60-talet växte sig Centerpartiet starkt med ett toppval 1973 om 25 procentenheter av väljarkåren. Det är då att notera att detta inte var någon kärnkraftsval utan det hade partiet 1973 med 24,1 procentenheter. Dessa framgångar nådde inte partiet med några liberala budskap. Framgången kom genom decentraliseringspolitiken, miljöprofilen och med jobbpolitiken. Även kritiken mot den socialiska politiken med Palme i spetsen var en avgörande faktor.

Nu kommer programmet att ändras på många områden. En förhoppning är att det skrivs om från grunden med en stark profil kopplad till miljöfrågorna, den sociala välfärden, småföretag och entreprenörskap och landsbygdspolitiken (i vid mening) Ska Centerpartiet bli ett starkt framtidsparti med fokus på valet 2014 så behövs det också taktik och fingertoppskänsla.

Jutegården i Nybro är en samlingsplats främst för pensionärerna med 17 000 besökare och öppet 250 dagar om året. En erkänd verksamhet där ett 25 tala föreningar bedriver verksamhet och med flera tusen frivilliga timmar per år. Ett byggföretag i Nybro vill nu bygga trygghetsboende i centrala Nybro. Det finns tydligen ett mycket stort intresse för detta boende. Då vill kommunens majoritet (S) och (M) flytta Jutegårdens verksamhet till nya lokaler som byggs i samband med trygghetsboendet. Nu protesterar alla föreningar som finns i Jutegården med ett samlat medlemsantal på mer än 2000. I princip vill ingen av föreningarna flytta från en fungerande verksamhet.  Jag är inte förvånad om den nya majoriteten med Moderater och Socialdemokrater kommer att fortsätta planera för en flytt. Dessa partier i Nybro är helt okänsliga för opinioner. Det ser vi i andra frågor som parkering på Torget, kommunalrådslöner skolfrågor och mycket annat.

Det blir nu ändrade pensionsförmåner för riksdagsledamöterna. Tyvärr nådde inte Centerpartiet med vice partiledaren Anders W Jonsson i spetsen ända fram. Han och (C) vill att förändringen ska gälla även nuvarande ledamöter. Alla politikerpensioner i riksdag, landsting och kommuner bör ändras så att pension inte utgår om man är under 60 år. I vanlig ordning är det de politiska överklasspartierna socialdemokrater och moderaterna som inte vill ändra.

Stig Davidson