Björn är alltid redo på förändring

  • Björn Wennerströmwebb

Björn Wennerström är direktor för Stadsmissionen i Kalmar. Det innebär att han är ansvarig för verksamheten inför styrelsen. Fast mer konkret handlar det om att hela tiden vara redo att ändra inriktning.
Stadsmissionen handlar om nu! Just nu ser det ut så här och just nu behövs det här. Om en vecka eller några månader är det andra utmaningar som gäller. Då måste vi ändra oss. Behoven måste få styra vår verksamhet.
Att kunna vara lyhörd inför vilka behov som finns och att kunna styra verksamheten mot dem, det tycker Björn Wennerström är Stadsmissionens styrka.
– Det vi sysslar med kallas på kyrkans språk diakoni. För mig stavas diakoni ständig flexibilitet.
Allt förändras över tid. En verksamhet som var bra och nödvändig igår behöver inte vara det idag.
– Det kan vara svårt att starta en verksamhet. Men det är också svårt, fast på ett annat sätt, den dagen man ska släcka ner. Det är mycket känsla och mycket tid som läggs ner och plötsligt står man där och undrar: ska vi göra det här längre?
Stor verksamhet
Det är mycket Björn Wennerström har att vara chef över. Det finns 15 anställda och cirka 400 person i Kalmar är berörda av Stadsmissionen. Verksamheten är uppdelad i olika delar: Lotsen är den öppna dagverksamheten, Handtaget ger sysselsättning som förberedelse för jobb liksom Ateljén där man skapar nya saker i tyg.
Björn Wennerström har sitt kontor i Stadsmissionen lokaler på Södra Långgatan, men numera är kanske den adress som är mest känd Wismarsvägen där en ännu en verksamhet, secondhandbutiken, ligger. I anslutning till secondhandbutiken finns också Garderoben som enbart säljer begagnade kläder.
– Butikerna har varit mycket framgångsrika genom att den ger arbete till människor. En människa behöver ett sammanhang, känna sig behövd. Annars vissnar man inuti.
Samtidigt betonar Björn Wennerström att Stadsmission omöjligt kan gör allt.
– Vi har bra samarbete med socialen, polisen, rättsväsen och andra organisationer. Det är mycket viktigt och bra att det finns myndigheter och organisationer som närmar sig från olika håll för att hjälpa människor. Ett samhälle där allt sådant sköts genom välgörenhet tror jag inte vi vill ha.
Tuffar på
Björn Wennerström är född i Mariannelund. Han började arbeta inom Svenska Kyrkan 1990. Han och hustrun Maria flyttade till New York för att jobba för Svenska kyrkan i utlandet. 1993 flyttade de till London och därefter blev Björn Wennerström föreståndare för sjömanskyrkan i Norrköping. Under tiden i Norrköping sysslade han också med etisk rådgivning på ett behandlingshem, vilket fick honom att läsa psykologi och bli behandlingsterapeut. Under några år arbetade han också som det.
– Till Kalmar och Stadsmissionen kom jag 2004 när de sökte en diakon hit till ett projekt. Då var det bara tre, fyra anställda här, men man vågade ändå anställa mig. Två år senare flyttade han som då var föreståndare vidare och då vill jag minnas att styrelsen frågade mig om jag kunde hålla ställningarna medan de letade efter en ny. Det är åtta år sedan nu och jag tuffar på…
Frikyrklig bakgrund
Björn Wennerström växte upp i ett frikyrkligt hem, hans föräldrar tillhörde Helgelseförbundet som numera uppgått i Evangeliska Frikyrkan. Men för Björn skedde en förändring av han syn på tron när han växte upp.
– Man kan inte leva på sin barnatro. När man växer upp möter man nya sidor hos sig själv och hos Gud. Till sist såg jag att jag var mer hemma Svenska kyrkan. Men det var ett stort steg att ta. Det tog nog 20 år.
Nu tycker Björn Wennerström att han har hamnat i rätt sammanhang.
– Stadsmissionen är en ganska annorlunda gren av Svenska kyrkans träd. Ibland när jag är trött kan tanken komma på hur det skulle vara att ha en vanlig församlingstjänst. Jag föreställer mig det som lugnare. Men samtidigt gillar jag ju när det händer saker och att få ständiga utmaningar.
Det ingår en hel del administration i tjänsten. Det är inte Björn Wennerströms favoritsysselsättning.
– Jag försöker alltid att få tid att vara närvarande i verksamheten. Jag gillar att vara en bit från skrivbordet.