Biogasen för med sig en positiv utveckling

  • biogas

Kalmarsundsregionens Renhållare, KSRR, har hållit en temadag om biogas och den positiva utveckling som följer med användandet av biogas.

KALMAR. KSRR är experter på avfallshantering och bland annat används gröna påsens matavfall till att bli biogas och driva länets busstrafik. Som en del i Kalmarsunds Hållbarhetsvecka har KSRR också bjudit in till en dag med seminarier, paneldebatter och uppvisning av såväl fossilfria fordon som en rundvandring i More Biogas anläggning i Läckeby.

Moderatorn Kjell Axelsson från More Biogas, inledde med att prata om hur Kalmarmodellen kom till och vad den står för.
Bakgrunden är att det 2007 togs ett första steg mot att bygga en biogasanläggning. Det var en grupp lokala lantbrukare som var intresserade av biogas och tänkte sig att ha
anläggningar på de egna gårdarna. En idé som visade sig vara orealistisk
eftersom det skulle bli mycket svårt att kunna
avsätta gas och få intäkter ifrån det.
– Visst, att producera biogas skulle ju gå och i området norr om Kalmar i byarna Förlösa, Läckeby och Rockneby fanns fler lantbrukare som förstod att gödselmängderna i området skulle räcka till en hög produktion av biogas, sa Kjell Axelsson.

För att komma vidare startades ett Leaderprojekt och en mer djupgående analys av hur förutsättningarna skulle se ut för att de gemensamt skulle kunna producera fordonsgas till såväl bussar som till bilar i Kalmar. Och 2011 kom de fram till att det skulle byggas en biogasanläggning dit gödsel kunde transporteras och utvinnas och få biogas tillbaka till gårdarna.
Därför bildades bolaget More Biogas Småland AB och i maj 2013 påbörjades bygget av anläggningen i Mosekrog som ligger en mil norr om Kalmar.
Delägare är 18 lantbrukare och sju företag varav Kalmar Energi är ett.
I dag medverkar 16 gårdar som levererar gödsel till anläggningen och
endast en av dem är inte delägare i anläggningen. De flesta gårdarna håller på med nötkreatur och några håller på med svin och fjäderfä.

Caroline Steinwig från Avfall Sverige berättade om biogas och biogödselproduktion och Maria Malmqvist från Energigas Sverige pratade om biogasens möjligheter innan det var dags för en lätt lunch som Ulf Persson fixade på grillen utanför biogasanläggningen. Han är själv bonde och styrelseledamot i
bolaget.
Besökarna delades in i grupper och visades runt i anläggningen, som förutom produktion av biogas också kan ståta med en egen gasmack på området som via så kallad flakning hanteras av EON.
– Här mottas gödsel, matavfall och kycklinggödsel. Det går tolv kubik i timmen in i en rötkammare under 30 dagar och så produceras biogas, säger guiden Lars-Evert Karlsson från Purac Puregas och pekar på mottagningstanken.

Ann-Heléne Thörning

Läs hela reportaget i Kalmar Läns Tidning/Nybro Tidning den 7 september 2017