Bergkvara hamn var bland de största i landet

  • 464 kopia

Under ungefär ett sekel, omkring 1850-1950, var Bergkvara en betydande ort för segelsjöfarten. Båtarna fraktade träd som vuxit i Gullabo och levererade dem i engelska nordsjöhamnar som till exempel Newcastle. 

Bergkvara har en mycket stark sjöfartstradition. Det säger Christer Harryson som står för och sköter Bergkvara sjöfartsmuseum.

Han kan berätta mycket om fartygstrafiken till och från orten och vilken betydelse den lilla hamnen har haft för segelsjöfarten.

Den hade sin topp i början av 1900-talet och var då en av Sveriges två-tre största hemmahamnar för segelfartyg. I huvudsak handlade det om export av träd från Gullabo till England. Träden transporterades till hamnen med häst och vagn och låg där i upplag på den så kallade Propsbacken. Segelbåtarna trafikerade flera av de engelska nordsjöhamnarna. Träden de fraktade användes som gruvstöttor (”pitprops” på engelska, reds anm.) i de engelska kolgruvorna. Det engelska ordet för stöttorna gav upphov till namnet Propsbacken. När fartygen vände hemåt igen hade de ofta kol i lasten.

– Men de gick även åt  andra håll, över i stort sett hela världen, det finns uppgifter om att Bergkvarafartyg har gått med bland annat järn och pappersmassa till Spanien, säger Christer.

Carin Svensson

Läs hela artikeln i KLT/NT 31 augusti 2017