Bäst i länet på nötkött

  • Per-Göran Sigfridsson från LRF Sydost, delar ut diplom och prispeng till Årets nötköttsföretagare, Rolf Fredricsson. Gården är ett familjeföretag och givetvis är det sönerna Daniel och (Albin, ej med på bild) samt hustru Susanna som också ska ta åt sig äran. Foto: Ann-Heléne Thörning
    Länets bästa köttbonde

I förra veckan utsågs Rolf Fredricsson till årets nötköttsföretagare i Kalmar län av LRF Sydost. Ett hedrande pris som han till stor del kan tacka familjen för.
– Ja, jag ska inte ta åt mig så mycket av äran. Det är ju pojkarna som sköter det mesta här, var Rolfs första kommentar till utmärkelsen.
Pojkarna han pratar om är sönerna Daniel och Albin, som bägge jobbar heltid på gården. Med i familjeföretaget är också hustrun Susanna, som förutom att vara delägare i gården också har ett mer flärdfullt yrke som frisör, med egen ”Klippstuga”.
Det kan tyckas som om allt går på räls för den här familjen, men att bygga upp en väl fungerande verksamhet har tagit sin tid.
Lägga ner eller satsa?
– Det har varit en lång resa. Jag köpte gården av mina föräldrar 1985/86 och så började hustrun och jag först med suggor. Men det avvecklade vi och började med dikor istället.
– Vi diskuterade hur vi skulle göra och bestämde oss för att välja mellan tre mål. Det första var att vi skulle lägga av helt och hållet. Det andra att bli månskensbönder och det tredje att satsa.
– Månskensbönder ville vi inte bli, så vi satsade istället stort här uppe i skogen och köpte till ytterligare ett par gårdar, säger Rolf och skrattar.
Inriktningen ändrades 1997 då Rolf byggde ungnötsstall för 120 djur.  I dag är suggor, stutar och dikor utbytta mot en besättning av 500 köttraskorsningar och markarealen uppgår till 120 hektar, fördelade på 150 bitar. Vilket innebär ett evinnerligt körande mellan alla små åkerplättar när det är dags att skörda.
– Det gäller att inte bomma någon, menar Rolf som också har lite skog att ta hand om under vintrarna.
Rolf jobbar dessutom 80 procent som maskinförsäljare, så i stora drag är det alltså numera sönerna Daniel och Albin som sköter gården. En syssla som de är väl vana vid, eftersom de hjälpt till på gården sedan var små.
Med LRF:s utmärkelse ingår att Rolf till helgen kommer att representera branschen i Sunne i det som kallas Köttsriksdag. Det är landets köttproducenter som träffas och där någon av dem utses till det här årets köttproducent i Sverige.
– Det slående är hur det här företaget stadigt men säkert utökats och utvecklats, säger Per-Göran Sigfridsson från LRF Sydost, när han tillsammans med  Richard Svensson från Kalmar läns nötköttsproducenter, lämnar över diplomet, med förhoppning om ännu en utmärkelse den kommande helgen i Sunne.
Ann-Heléne Thörning