Maria Leek tog till sig samernas traditioner

  • Maria Leek

För 20 år sedan mötte Maria Leek kärleken i en samisk man och fick med honom två söner. Tyvärr tog förhållandet slut efter endast några få år, men inte kärleken till det samiska folket och deras traditioner. Maria levde kvar
Läs mer

Hon forskar för barnen

  • IMG_0004

Hur ska övergången från förskola till skola bli så bra som möjligt för barnen? För att ta reda på det har Helena Ackesjö under 1,5 års tid följt en barngrupps 
väg in i skolan. Helena Ackesjös forskning har undersökt tre
Läs mer

Ledare: Hög tid att se över regler för markintrång

Ett modernt samhälle med hög tillgänglighet för elström, datatrafik, vägar och järnvägar kräver en modern och väl utbyggd transportinfrastruktur. Infrastrukturen måste fram långa sträckor och tvärs olika markägare. Trycket på markägare att vara med och släppa till mark för dessa
Läs mer

1 2 3 85