81-årige Bertil Danielsson debuterar som poet

  • IMG_4582 kopia

Ibland kan saker få ta sin tid.

Nu debuterar Bertil Danielsson som poet, han har fyllt 81 år.

– Lusten att skriva växte sig allt starkare, säger han.

Intresset för litteratur och musik fick han med sig hemifrån.

– Min pappa kunde deklamera dikter av Fröding, Karlfeldt och von Heidenstam. Det gjorde intryck på mig. Jag kan fortfarande citera ur de dikterna som pappa tyckte om.

Bertil Danielsson bor ännu på Sörgården i Örntorps by två mil norr om Kalmar. Där föddes han och växte upp och ännu rattar han gårdens traktor. Men han greppar gärna pennan också. Eller sätter sig vid datorn och skriver.

Bokens titel är I päronträdets skugga och den innehåller 43 dikter. En del är nyskrivet, men mellan pärmarna finns även ett tal som han höll i Nickebo på Valborgsmässoafton 1996.

– Dikterna tar upp massor av ämnen. Från det mer högstämda till skämtsamma texter. Sådant är ju också livet, det består av många ingredienser.

Den förre riksdagsmannen har alltid läst mycket och lägger märke till hur språket formas.

– Jag är fascinerad av ord, meningar och satser. Det är spännande. Språket får inte bli för högtravande eller för banalt, det måste finnas en balans så att det känns äkta. Det är en stor spännvidd i boken, från det skämtsamma till allvarliga ämnen. Men livet är ju på det sättet, det är inte bara jämntjockt

I vårtalet från 1996 tar han upp då aktuella ämnen som oroshärdarna Tjetjenien och Libanon.

– Man glömmer konfliktområdena, det dyker hela tiden upp nya platser där det sker strider och bombningar. Nu blir vårtalet en påminnelse om hur det var för drygt 20 år sedan. Jag tar också upp Syrien och julbombningarna där förra året.

Utöver dikterna har Bertil Danielsson också skrivit skrönor, exempelvis om vertikalhunden Farao och hans öde. Nämnda hund hade ett ovanligt sätt att vifta på svansen.

Janne Adeen

Läs hela artikeln  KLT/NT 7 december 2017